Nedan förtecknas de recensionsböcker som ligger ute på recensent per den 6 juni 2012.

 1. America’s Game(s): A Critical Anthropology of Sport, av Benjamin Eastman, Michael Ralph & Sean Porter (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2008) Deadline: 2012-09-19
 2. Applied Exercise & Sport Physiology With Labs: Third Edition, av Terry J. Housh, Dona J. Housh & Herbert A. deVries  (Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2012) Deadline: 2012-09-18
 3. Baseball and the Media: How the Fans Lose in Today’s Coverage of the  Game, av George Castle  (Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2007) Deadline: 2007-09-01
 4. Children’s Daily Physical Activity: Patterns and the influence of socio-cultural factors, av Glen Nielsen  (København: Institut for Idræt 2011) Deadline: 2012-06-15
 5. Choreographing From Within: Developing the Habit of Inquiry as an Artist, av Diana F. Green  (Champaign, IL: Human Kinetics 2010) Deadline: 2011-02-15
 6. Coping and Emotion in Sport: Second Edition, av Joanne Thatcher, Marc Jones & David Lavallee (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-06-11
 7. Critical Essays in Sport Management: Exploring and Achieving a Paradigm Shift, av Andy Gillentine, Robert E. Baker & Jacquelyn Cuneen (red)  (Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway 2012) Deadline: 2012-08-20
 8. Cultural Politics of Post-9/11 American Sport: Power, Pedagogy and the Popular, av Michael Silk  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-08-20
 9. Den hårda kampen: Fotboll i Sverige, särskilt Göteborg, före första världskriget, av Lennart K. Persson  (Lindome: Bricoleur Press 2011) Deadline: 2012-08-21
 10. Denis Compton: The Life of a Sporting Hero, av Tim Heald  (London: Aurum Press 2007) Deadline: 2008-01-01
 11. Effektiv idrottsträning: Rörelselära i teori och praktik, av Jan-Ola Högberg  (Stockholm: SISU Idrottsböcker 2008) Deadline: 2009-11-13
 12. Essential Readings in Sport and Exercise Psychology, av Daniel Smith & Michael Bar-Eli (red)  (Champaign, IL: Human Kinetics 2007) Deadline: 2009-05-20
 13. Ethics and Sport in Europe, av Dominique Bodin & Gaëlle Sempé  (Strasbourg: Council of Europe Publishing 2011) Deadline: 2012-08-16
 14. Examining Sports Development, av Mike Collins (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2010) Deadline: 2012-08-20
 15. Fotboll och huliganism i Skandinavien, av Jonas Havelund, Lise Joern & Kristian Rasmussen (red)  (Malmö: idrottsforum.org 2010) Deadline: 2012-05-01
 16. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values: Educational and Sociological Perspectives, av Erik Backman  (Stockholm: Department of Education in Arts and Professions, Stockholm University 2010) Deadline: 2011-12-01
 17. Fritid i senmoderna samhällen, av Ulla Tebelius (red)  (Lund: Studentlitteratur 2012) Deadline: 2012-08-16
 18. För barnets bästa: En antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, av Johan R. Norberg & Johan Pihlblad (red)  (Stockholm: Centrum för idrottsvetenskap 2011) Deadline: 2012-03-01
 19. Föreställningar om kroppen: Kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori, av Håkan Larsson & Birgitta Fagrell  (Stockholm: Liber  2010) Deadline: 2012-03-01
 20. Galloping Ghost: Red Grange, an American Football Legend, av Gary Andrew Poole  (New York: Houghton Mifflin Harcourt 2008) Deadline: 2009-12-31
 21. Games Presidents Play: Sports and the Presidency, av John Sayle Watterson  (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press 2006) Deadline: 2007-04-16
 22. Global Sport Business: Community Impacts of Commercial Sport, av Hans Westerbeek (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2011) Deadline: 2012-08-16
 23. Growing the Game: The Globalization of Major League Baseball, av Alan M. Klein  (New Haven and London: Yale University Press 2006) Deadline: 2007-01-16
 24. Grundbog i idrætssociologi, av Thing Lone Friis & Ulrik Wagner (red)  (København: Munksgaard Danmark 2011) Deadline: 2012-09-01
 25. Idrætsforeningers velfærdspotentiale: Del 1: Virker det? og i givet fald hvorfor?
  Del 2: En sociologisk analyse af sammenhængen mellem velfærdspolitik, social kapital og socialt entreprenørskab i 21 idrætsprojekter for vanskeligt stillede, overvæktige børn, av Annette Michelsen la Cour  (København: Institut for Idræt 2011) Deadline: 2012-02-15
 26. Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske bofolkning, av Kolbjørn Rafoss & Gunnar Breivik  (Oslo: Akilles 2010) Deadline: 2012-08-17
 27. Idrott i poesin, poesi i idrotten: En antologi, av Lars Wolf (red)  (Göteborg: B4PRESS 2009) Deadline: 2012-08-17
 28. In Pursuit of Excellence: A Student Guide to Elite Sports Development, av Michael Hill  (Abingdon, Oxon: Routledge 2007) Deadline: 2009-11-13
 29. Inside Game: Race, Power, and Poitics in the NBA, av Wayne Embry & Mary Schmitt Boyer  (Akron, OH: The University of Akron Press 2004) Deadline: 2007-08-20
 30. Introduction to Kinesiology: Studying Physical Activity (Third Edition), av Shirl J. Hoffman (red)  (Champaign, IL: Human Kinetics 2009) Deadline: 2009-08-15
 31. Kategori C: Hooligans i Europa, av Peter Grønlund  (København: Bogkompagniet 2011) Deadline: 2012-05-01
 32. Key Concepts in Sport Psychology, av John Kremer, Aidan Moran, Graham Walker & Cathy Craig  (London: Sage Publications 2011) Deadline: 2012-02-15
 33. Källa: internet: Att bedöma information utifrån källkritiska principer, av Torsten Thurén & George Strachal  (Malmö: Gleerups 2011) Deadline: 2012-12-01
 34. Kändisskap och statuspassager: Idrottslig identitet i upplevelseindustrins tjänst, av Jonas Stier  (Lund: Studentlitteratur 2011) Deadline: 2012-08-20
 35. Leisure Theory: Principles and Practices, av Chris Rojek  (Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005) Deadline: 2006-04-28
 36. Level Palying Field for All?: Female Political Leadership adnd Athletics, av Leanne Doherty  (Lanham, MD: Lexington Books 2011) Deadline: 2012-02-15
 37. Making of Sporting Cultures, av John Hughson  (Abingdon, Oxon: Routledge 2011) Deadline: 2012-08-18
 38. Making Sense of Sports: Fifth Edition, av Ellis Cashmore  (Abingdon, Oxon: Routledge 2010) Deadline: 2011-12-15
 39. Managing Sport Business: An Introduction, av Linda Trenberth & David Hassan (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-10-01
 40. Martial Arts: The step-by-step companion to the Martial Arts genre, av PTJ Rance  (London: Virgin Books 2005) Deadline: 2012-08-20
 41. Mexican Americans and Sports: A Reader on Athletics and Barrio Life, av Jorge Iber & Samuel O. Regalado (red)  (College Station, TX: Texas A&M University Press 2007) Deadline: 2008-04-04
 42. Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis, av Richard A. Schmidt & Timothy D. Lee  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011) Deadline: 2012-09-18
 43. Motor Learning and Development, av Pamela S. Haibach, Greg Reid & Douglas H. Collier  (Champaign, IL: Human Kinetics 2011) Deadline: 2012-09-18
 44. Motorsport Going Global: The Challenges Facing the World’s Motorsport Industries, av Nick Henry & alii  (Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2007) Deadline: 2007-10-31
 45. Myths and Milestones in the History of Sport, av Stephen Wagg (red)  (Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2011) Deadline: 2012-08-21
 46. Män av våld: Om svenska huliganer, av Tommy Deogan  (Malmö: Bra Böcker 2011) Deadline: 2012-05-01
 47. Native Americans and Sport in North America: Other People’s Games, av C. Richard King (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2008) Deadline: 2012-09-19
 48. Politics of Sport: Community, Mobility, Identity, av Paul Gilchrist & Russell Holden (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-08-15
 49. Psychology in Football: Working with Elite and Professional Players, av Mark Nesti  (Abingdon, Oxon: Routledge 2010) Deadline: 2011-09-15
 50. På snö och is: Boken om Vinterspelen, från Chamonix 1924 till Vancouver 2010, av Lars Ingels  (Västerås: Sportförlaget 2009) Deadline: 2009-09-15
 51. Red: A Biography of Red Smith, av Ira Berkow  (Lincoln, NE: University of Nebraska Press 2007) Deadline: 2008-12-31
 52. Research Methods in Physical Education and Youth Sport, av Kathleen Armour & Doune Macdonald (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-08-16
 53. Rule Britannia: Nationalism, Identity and the Modern Olympic Games, av Matthew P. Llewellyn  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-08-16
 54. “Shaking or Stirring”?: A case-study of physical education teacher education in Norway, av Kjersti Mordal Moen  (Oslo: Norges idrettshøgskole 2011) Deadline: 2012-09-15
 55. Six Weeks in Saratoga: How Three-Year-Old Filly Rachel Alexandra Beat the Boys and Became Horse of the Year, av Brendan O’Meara  (Albany, NY: Excelsior Editions (Suny Press) 2011) Deadline: 2012-02-01
 56. Ski-VM 2011: Planleggning og gjennomføring, av Dag Vidar Hanstad (red)  (Oslo: Akilles 2012) Deadline: 2012-09-15
 57. Social Capital and Sport Governance in Europe, av Margaret Groeneveld, Barrie Houlihan & Fabien Ohl (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2011) Deadline: 2012-08-16
 58. Sociology of Sport: Vol I: Core Theories and Perspectives; Vol II: Social Divisions and Conflicts in Sport; Vol III: Social Identities and Sites of Sport; Vol IV: Sport and Globalization, av Richard Giulianotti (red)  (London: Sage Publications 2011) Deadline: 2012-03-15
 59. Sociology of Sports Coaching, av Robyn L. Jones & Paul Potrac, Chris Cushion % Lars Tore Ronglan (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2011) Deadline: 2012-04-01
 60. Sport and American Society: Exceptionalism, Insularity and ‘Imperialism’, av Mark Dyreson & J.A. Mangan (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2007) Deadline: 2012-09-19
 61. Sport and Social Mobility: Crossing Baoundaries, av Ramón Spaaij  (Abingdon, Oxon: Routledge 2011) Deadline: 2012-02-01
 62. Sport Club Management, av Matthew J. Robinson  (Champaign, IL: Human Kinetics 2010) Deadline: 2012-03-01
 63. Sport Education: International Perspectives, av Peter Hastie (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-06-01
 64. Sport in the City: Cultural Connections, av Michael P. Sam & John E. Hughson (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2011) Deadline: 2012-08-01
 65. Sport Psychology: Contemporary Themes (Second Edition), av David Lavallee, John Kremer, Aidan Moran & Mark Williams  (Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012) Deadline: 2012-08-16
 66. Sport Violence and Society, av Kevin Young  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-08-17
 67. Sport, Politics and Society in the Arab World, av Mahfoud Amara  (Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2012) Deadline: 2012-08-20
 68. Stockholmsolympiaden 1912: Tävlingarna – människorna – staden, av Hans Bolling & Leif Yttergren (red)  (Stockholm: Stockholmia förlag 2012) Deadline: 2012-10-01
 69. Surfing Life: Surface, Substructure and the Commodification of the Sublime, av Mark Stranger  (Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2011) Deadline: 2012-08-01
 70. Talent Identification and Development in Sport: International Perspectives, av Joseph Baker, Steve Cobley & Jörg Schorer (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-08-16
 71. Torkildsen’s Sport and Leisure Management: Sixth edition, av Peter Taylor (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2011) Deadline: 2012-10-01
 72. Transformation of European Football: Towards the Europeanisation of the National Game, av Arne Niemann, Borja García & Wyn Grant (red)  (Manchester: Manchester University Press 2011) Deadline: 2012-05-01
 73. Understanding the Sociology of Health: 3rd edition, av Anne-Marie Barry & Chris Yuill  (London: Sage Publications 2012) Deadline: 2012-08-16
 74. Ut på skøyter: Praktiske råd og ideer for allsidig skøyteopplæring, av Per Wright  (Olso: Akilles 2007) Deadline: 2009-12-01
 75. Utholdenhet: Trening som gir resultater, av Christian Frøyd & et al (red)  (Oslo: Akilles 2005) Deadline: 2009-11-13
 76. We Are the Champions: The Politics of Sports and Popular Music, av Ken McLeod  (Aldershot, Hamps.: Ashgate Publishing 2011) Deadline: 2012-09-01
 77. We Love to Hate Each Other: Mediated Football Fan Culture, av Roy Krøvel & Thore Roksvold (red)  (Gothenburg, Sweden: Nordicom 2012) Deadline: 2012-08-17
 78. Vegetarian Sports Nutrition: Food Choices and Eating Plans for Fitness and Performance, av D. Enette Larson-Meyer  (Champaign, IL: Human Kinetics 2007) Deadline: 2007-12-13
 79. Visual in Sport, av Mike Huggins & Mike O’Mahony (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2012) Deadline: 2012-08-20
 80. Vägledning till Solskensolympiaden, av Åke Jönsson  (Stockholm: Klocktornet Media AB 2012) Deadline: 2012-10-01
 81. Young People’s Voices in Physical Education and Youth Sport, av Mary O’Sullivan & Ann MacPhail (red)  (Abingdon, Oxon: Routledge 2010) Deadline: 2012-08-01
 82. Zlatan är Zlatan, av Petter Karlsson & Jennifer Wegerup  (Stockholm: Forum 2007) Deadline: 2008-12-15
www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Kristia Sjövik