Ingegerd Ericsson
Befattning FD i pedagogik, lektor i idrottsvetenskap.
Adress

Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö
ingegerd.ericsson@mah.se
Hemsida

Forskningsinriktning

Motorikens betydelse för individens utveckling

Pågående projekt Uppföljning av forskningsresultat i Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil
Publikationer i urval
  • Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, en interventionsstudie i skolår 1–3 (ak. avh.) Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola 2003
  • Pedagogic and Physical Education: Motor skill observations of 204 children. Malmö University Electronic Publishing MUEP, 2003
  • Motorisk utveckling i Bunkefloprojektet. Malmö University Electronic Publishing MUEP, 2003
  • Rör dig-lär dig! SISU Idrottsböcker 2005
  • Motor skills, Attention and Academic achievements. (Accepterad för publicering). Australian Journal of Learning Disabilities
  • Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Rapport från ett forskningsprojekt om Handslaget, 2007
  • Ericsson, I. (2008). Motor skills, attention and academic achievements - an intervention study in school year 1-3. The British Educational Research Journal, 34(3), 301-313.
  • Ericsson, I. (2008). To measure and improve motor skills in practice. International Journal of Pediatric Obesity, 3(1), 21-27.
  • Ericsson, I. (2008).MUGI Motoriklek med observationsschema för förskola och skola. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB.
  • Ericsson, I., Grahn, P. & Skärbäck, E. (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas. Educare, (1), 80-101. Tillgänglig 2009-06-08 på http://www.mah.se.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–05–09