Sidan uppdaterad den 31 oktober 2012|17 böcker har recenserats

Akilles på idrottsforum.org


Dalby, Åge, Jan Greve & Per Jorsett Olympiske vinterleker 1924-2006 Olso: Akilles 2006 (Jørn Hansen 090606)

Dalby, Åge, Jan Greve & Per Jorsett Olympiske sommerleker 1896-2004 Olso: Akilles 2006 (Jørn Hansen 090606)

Enjolras, Bernard & Ragnhild Holmen Waldahl Idrettsdemokratiet: Makt og styring i idretten Olso: Akilles 2009 (Bjarne Ibsen 091216)

Enjolras, Bernard, Ørnulf Seippel & Ragnhild Holmen Waldahl Norsk idrett: Organisering, fellesskap og politikk Oslo: Akilles 2005 (Anders Östnäs 060315)

Hanstad, Dag Vidar Fullt hus: Eventyret norsk skiskyting Oslo: Akilles 2005 (Lars-Erik Alkvist 060830)

Hanstad, Dag Vidar (red) Norsk idrett: Indre spenninger og ytre press Olso: Akilles 2011 (Bjarne Ibsen 110921)

Hanstad, Dag Vidar (red) Ski-VM 2011: Planleggning og gjennomføring Oslo: Akilles 2012 (Josef Fahlén 121031)

Hompland, Andreas (red) Idrettens dilemmaer: Rapport fra forskningsprogrammet «Idrett, samfunn og frivillig organisering» Olso: Akilles (Thomas Persson 081015)

Johnsen, Elisabeth Skoglund Klanen: Den kollektive kroppen Olso: Akilles 2007 (Arve Hjelseth 080917)

Jorsett, Per Bislett: En arena for mangfold og glede Oslo: Akilles 2005 (Jesper Thiborg 060830)

Jorsett, Per Kvinner i norsk idrett Olso: Akilles 2008 (Anders Östnäs 101215)

Mjaavatn, Per Egil & Kari Aasen Gundersen Barn – bevegelse – oppvekst: Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Oslo: Akilles 2005 (Ingegerd Ericsson 060315)

Nilsson, Marcus & Eivind Tysdal Innebandy Olso: Akilles 2008 (Mikael Jeppsson 090311)

Pensgaard, Anne Marte & Per-Mathias Høgmo Mental trening i fotball Oslo: Akilles 2004 (Sverker Bengtsson 060606)

Rafoss, Kolbjørn & Gunnar Breivik Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen Oslo: Akilles 2010 (Jens Høyer-Kruse 120919)

Ronglan, Lars Tore Lagspill, læring og ledelse: Om lagspillenes didaktikk Olso: Akilles 2008 (Anders Halling 090606)

Tronstad, Stein Innføring i klatring Oslo: Akilles 2005 (Åke Nilsén 060517)

www.idrottsforum.org  |  Editor Kjell E. Eriksson  |  Publisher Kristian Sjövik