Sidan uppdaterad den 21 september 2011|14 böcker recenserade

Syddansk Universitetsforlag på idrottsforum.org


Bonde, Hans Fodbold med fjenden: Dansk idræt under hagekorset Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006 (Hans Bolling 070829)

Bonde, Hans Football With the Foe: Danish Sport under the Swastika Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Wendy Varney 090606)

Bonde, Hans Oprøret i parken: Dansk idræt under hagekorsets tegn Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Mickael Möller 100217)

Christiansen, Ask Vest Ikke for pengenes skyld: Et indblik i moderne cykelsport Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (Bill Sund 051214)

Christiansen, Ask Vest (red) Kontrolsport: Big Brother blandt atleter og tilskuere Odense: Syddansk Universitetsforlag 2009 (David Hoff 100421)

Christiansen, Ask Vest & Verner Møller Mål, medicin og moral: Om eliteatleters opfattelse af sport, doping og fairplay Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007 (David Hoff 081015)

Halling, Anders et al Bolden i spil: Teambold i teori og praksis Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (Hans Hinic 061011)

Hansen, Jørn Den moralske stedfortræder – og andre historier om idræt og politik Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Kalle Jonasson 100127)

Henriksen, Kristoffer (red) Inspiration til talentudvikling: Et psykologisk perspektiv Odense: Syddansk Universitetsforlag 2008 (Joakim Ingrell 081029)

Madsen, Bo Vestergård & Thomas Skovgaard (red) Digitale bevægelser: Idræt, historie og formidling (Idrætshistorisk Årbog 2005) Odense: Syddansk Universitetsforlag 2005 (Bill Sund 070117)

Møller, Verner & Jørgen Povlsen (red) Sportens forførende skønhed – en antologi om sport og æstetik Odense: Syddansk Universitetsforlag 2003 (Helle Winther 031009)

Poulsen, Anne Lykke & Else Trangbæk (red) Kvinder, køn og krop: Kulturelle fortællinger Odense: Syddansk Universitetsforlag (Idrætshistorisk Årbog 2006) 2005 (Gerd von der Lippe 070606)

Trangbæk, Else, Rasmus Bech & Rama Pryce (red) Eliteidrættens kanon Odense: Syddansk Universitetsforlag 2007 (John Hellström 090429)

Troelsen, Jens (red) Bevægende rammer: Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet og sundhed Odense: Syddansk Universitetsforlag 2010 (Karin Book 110921)

www.idrottsforum.org  |  Redaktör Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Kristian Sjövik