Matti Goksøyr
Befattning Professor, dr.scient
Adress Norges idrettshøgskole, Pb 4014 Ullevål Stadion, N-0806 Oslo
Tlf +47 23262406, fax +4723262414
matti.goksoyr@nih.no
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–04–18