Mats Hellspong
Befattning Professor i etnologi
Adress

Etnologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
Mats.Hellspong@etnologi.su.se

Forskningsinriktning

Etnologiska och kulturhistoriska aspekter på idrott

Pågående projekt Idrottspubliken i ett historiskt perspektiv
Nyligen avslutade projekt Herrgårdsromantik och statarelände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning
Publikationer i urval
  • Hjältars hemkomst. Gatan är vår! Ritualer på offentliga platser.  Red av Barbro Klein. Stockholm 1995.
  • A Timeless Excitement. Swedish Agrarian Society and Sport in the Pre-Industrial Era. The International Journal of the History of Sport. Vol. 14. 1997.
  • Some Contributions to Research on Folk Sports in the Nordic Countries. Kuulturi moista püüdes. Trying to Understand Culture. Ed. by Terje Anepaio and Aivar Jürgenson. Tallinn 1998.
  • Den folkliga idrotten. Stuldier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 1700- och 1800-talet. Stockholm 2000.
  • Publiken. Fataburen 2000
På idrottsforum.org Stockholms idrottspublik. Några reflektioner med anledning av en pågående undersökning (040504)