Magnus Lindwall
Befattning Docent
Adress Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Box 500, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-786 42 74, fax: 031-786 42 28
psymagli@psy.gu.se
Forskningsinriktning

Motions och hälsopsykologi (exercise psychology), gruppdynamik och lagsammanhållning, psykometri och mätinstrument

Pågående projekt Träningsstereotyper och självpresentation kopplat till träning och motion
Effekter av motion och träning på depression och kognition för äldre
Utvärdering av psykometriska instrument inom idrottspsykologin och tvärkulturella jämförelser
Nyligen avslutat projekt Effekter av motion, träning, kön och kultur på självkänsla och kroppsuppfattning
Publikationer i urval
  • Lindwall, M. (2004a). Exercising the self: On the role of exercise, gender and culture for physical self-perceptions. Unpublished doctoral dissertation. Department of Psychology, Stockholm University: Intellecta Docusys AB
  • Lindwall, M. (2004b). Factorial validity and invariance testing of the Swedish Social Physique Anxiety Scale: Arguments for gender-specific scales. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 492-499.
  • Lindwall, M., & Hassmén, P. (2004). The role of exercise and gender for physical self-perceptions and importance ratings in Swedish university students. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 14, 373-380.
  • Lindwall, M., & Lindgren, E-C. (2005). The effects of a 6-month exercise intervention programme on physical self-perceptions and social physique anxiety in non-physically active adolescent Swedish girls. Psychology of Sport and Exercise, 6, 643-658.
  • Lindwall, M., & Martin Ginis, K. (in press). Moving towards a favorable image: The
    self-presentational benefits of exercise and physical activity. Scandinavian Journal of Psychology.
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–10