Åse Strandbu
Befattning Forsker 2 ved NOVA
Adress NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekt, velferd og aldring
Munthesgt. 29, Pb. 3223 Elisenberg, NO-0208 OSLO
ast@nova.no
Forskningsinriktning

Ungdom og idrett, innvandrerungdom og idrett

Pågående projekt Doktorgradsprosjekt om unge jenter og idrettsdeltakelse, fysisk aktivitet og kroppsforståelse, med spesielt fokus på jenter med innvandrerforeldre
Nyligen avslutade projekt Storbyungdom og natur (2000)
Publikationer i urval
  • Ungdom og idrett i et flerkulturelt samfunn. Litteraturoversikt og innledende analyser av Osloungdoms idrettsaktiviteter. Novas skriftserie 6/1998. (Medforfatter: Sverre Bjerkeseth)
  • Storbyungdom og natur, NOVA: Rapport 14/2000.
  • ”Idrettens betydning som flerkulturell integrasjonsarena”. I Seippel, Ørnulf (red.): Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Oslo: Novus forlag 2002.
  • ”Aerobic for innvandrerkvinner - arena for motstridende kroppsidealer?”
    I Hølge-Hazelton, Bibi (red.): Perspektiver på ungdom & krop. København: Samfundslitteratur 2003.
På idrottsforum.org