ISSN 1652–7224 ::: Publicerad den 18 januari 2005
Utskriftsvänlig pdf-fil
Läs mer om idrott och religion på idrottsforum.org

Kraft från ovan

Dagmar Dahl
Norges Idrettshøgskole
Stan Nix
Sports Stories and the Bible
184 sid, hft.
Carlsbad, CA: Magnus Press 2003

Senest ved årets presidentvalg i USA har vi kunnet erfare at amerikansk kristenliv har – forenklet uttrykt – en litt annen fremtoning enn det som vi til vanlig opplever i Nord-Europa. Den amerikanske sosiologen Bellah utviklet en gang konseptet om den så kalte ”civil religion”, noe som grovt sagt betyr at helt sekulære handlinger får et religiøst preg, også i politiske sammenheng. Når Bush ber ”God bless America” og en amerikansk sprinter gjør korsets tegn før starten, blir det tydelig: kristen-religiøs symbolikk og ordbruk er i større grad hverdagskost og hører helt naturlig med på så godt som alle livets områder for mange amerikanere. Derfor er det heller ikke rart at vi finner tydeligere ansatser til å knytte sammen idrett og religion, både på praktisk og teoretisk plan, på den andre siden av Atlanterhavet. Men gjennom de siste 10-15 årene har vi sett lignende tendens hos oss, slik at grupperinger som Athletes in Action har fått sine europeiske søsken i form av for eksempel KRIK (Kristen Idrettskontakt) i Norge eller SRS (Sportler ruft Sportler) i Tyskland. I tillegg til tradisjonell kontaktbygging mellom kristne kirker og idrettsorganisasjoner har det også blitt en åpning for temaet ”idrett og religion” på det vitenskapelige plan.

Likevel er kombinasjonen idrett– religion/kristendom for folk flest fortsatt litt uvant. Så vil vel også boka ”Sports Stories and the Bible” for de som ikke kaller seg for ”aktive kristne” kanskje virke litt sær. Her dreier det seg rett og slett om en andaktsbok for idrettsinteresserte, med klar misjonstanke bak. Boka er utgitt i 2003 og vil – ifølge omslagstekst – gi inspirasjon og motivasjon til alle som er interessert i idrett.

I 47 tre til fem sider korte lesestykker tar forfatteren oss med til forskjellige idrettslige opplevelser og erfaringer, som han så knytter sammen med noen bibelsteder eller setter i sammenheng med erfaringer fra livet som kristen. Sånn sett befinner han seg i god tradisjon med Paulus, apostelen og forfatteren av de fleste brevene i Det Nye Testamente. Også han brukte en del idrettslige bilder for å synliggjøre en del av sitt budskap. Stykkene er lettleste og en kan godt tenke seg å kunne bruke disse i en bibelgruppe for idrettsfolk. Noen av idrettseksemplene er nokså typisk amerikanske (Baseball og American fotball), men de fleste er nok slik at en ikke har noen problemer med å innleve seg i settingen. Til tider drar han nok parallellene veldig langt; men en velvillig leser smiler: mannen har fantasi og skaper forbindelseslinjer mellom bibelske prinsipper og idrettslige situasjoner som samtidig kan gi oss noe for hverdagslivet, som vi kanskje ikke har tenkt på. For eksempel setter han maratonløpet i sammenheng med å beholde fokus på livet generelt og som kristen, lik en maratonløper som utholdende løper med mållinjen for sitt øye. Likt mer søkt blir det derimot når han snakker om bodybuilding, hvor utøverne pleier å se på seg i speilet under treningen, og så spinner tanken videre: Bibelen som speiler oss og dermed er bibellesning en slags spirituell bodybuilding.

Når det er sagt, skal det sies at boka er lettlest og hyggelig andaktslektyre for en idrettsaktiv kristen som har sin USA-vennlighet i god behold og kanskje en underholdende og spennende utfordring for andre idrettsinteresserte som ikke er radikale ateister.


 Köp boken från AdLibris    Kjøp boken fra Akademika.no    Køb bogen fra Saxo.dk*


*Boken finns inte i databasen, men kan beställas.


www.idrottsforum.org  |  Redaktörer Bo Carlsson & Kjell E. Eriksson  |  Ansvarig utgivare Aage Radmann