Kristin Fransson
Befattning Doktorand
Adress Idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
kristin.fransson@lut.mah.se
Forskningsinriktning

Barns rättigheter

Pågående projekt Regler och tävlingssystem i barnidrott (RF)
Barnidrott, BRIS och FN:s barnkonvention (Sparbanksstiftelsen Skåne)
Publikationer i urval
  • Fransson, Kristin, med Bo Carlsson (2005) ”Barn och idrott i ljuset av FN:s barnkonvention”; Svensk idrottsforskning, 3:72-4
  • Fransson, Kristin, med Bo Carlsson (2005) Regler och tävlingssystem ˆ i barn- och tidig ungdomsidrott; FoU-rapport, RF (under publicering)
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2009–10–07