Anders Östnäs
Befattning Forskare
Adress Nordeg, Anders Östnäs, Musketörsgränden 3, 226 39 LUND
o46-141045
anders.ostnas@gmail.com
Forskningsinriktning

Handikappidrott, idrottssociologi, SVEBI

Publikationer i urval
 • Östnäs, A. (1997): Handikappidrott. Mellan tävling och rehabilitering, Meddelanden från Socialhögskolan 1997:12, Lund.
 • Östnäs, A. (1993): "Verkliga supportrar och fotbollshuliganer" i Brännberg, T (red): Mellan karneval och huliganism. en antologi om moderna supporterkulturer, Zenon, Floda.
 • Östnäs, A. (2000): " Idrottssociologi - en gren på det sociologiska trädet" i Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund.
 • Östnäs, A. (2001): "Social ekonomi och idrott. Några reflektioner" i Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund.
 • Östnäs, A. (2002): "Idrotts över sundet. Några reflektioner kring ett integrationsprojekt" i Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund.
 • Östnäs, A. (2003): "Handikappidrott som socialt fenomen" i Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund
 • Östnäs, A. (2004): "Idrott över Sundet. ett integrationsprojekt 2003-2004", i Aktuell Beteendevetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund
 • Östnäs, A. (2005): Hur blir du bemött? - Utvärdering och diskussion rörande en kurs kring bemötande av funktionshindrade genomförd med politiker och tjänstemän i Hultsfreds kommun 2003-2005, slutrapport. Hultsfreds kommun.Hultsfred
 • Östnäs, A. (2005): "Att utforma en kurs. Diskussion kring en idrottsrelaterad kurs inom socionomprogrammet vid Högskolan i Kalmar", i Aktuell Beteende- och samhällsveteenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund
 • Östnäs, A. (2006): "Norm och normalisering - reflektioner kring några centrala begrepp relaterat till sociologi, handikappvetenskap och handikappidrott", i Aktuell Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund
 • Östnäs, A. (2007): "Från Idrott över Sundet till Sport Öresund/Sport Arena", i Aktuell Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, SVEBI, Lund
På idrottsforum.org
Sidan uppdaterad 2012–10–31