Uppdatering #107  ::  Publicerad onsdagen den 25 mars 2009  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Minitema om organiseringen av dansk idrott: Analyser av Henning Eichberg och Bjarne Ibsen • Fem bokrecensioner: om metrosexualitet, om dans i teori och praktik, om jämställdhet inom idrotten, om sport och medier, om idrottspsykologi • Anja Gatu föreläste om idrott och bildning på Filosoficirkeln i Lund • Disputationer i idrott vid Örebro universitet • Utlysning av medel för forskning om Idrottslyftet • Olympiahistorikerna bjuder på en höjdarkväll på Stadion • Seminarium om diskursanalys vid Institut for Idræt, København • Tre universitetslektorer i idrott till Hälsohögskolan, Örebbro universitet • Fyllig anslagstavla med bland annat idrottsvetenskapliga seminarier under våren • It’s a Womans World: Ny hemsida om kvinnor och idrott • Sex nya idrottsvetenskapliga tidskriftsnummer • Nya konferenser i konferenskalendariet
Artiklar  |  Recensioner  |  Features  |  Tidskrifter  |  Sportfilm  |  Mer om...  |  Arkiv  |  Idrottsforskare  |  Om oss  |  In English  |  Sök

Idrott och bildning

Anja Gatu

Anja Gatu, Sydsvenskans sportkrönikör, talade på Filosoficirkeln i Lund den 17 mars på temat Behöver idrotten bildning och behöver de bildade idrotten? Gatu beskrev förhållandet mellan idrotten och bildningen som ansträngt, då idrottsillitterata forskare ibland är nonchalanta och raljerande på idrottens bekostnad och samtidigt vissa delar av idrottsrörelsen vägrar att ta emot bildning, t ex i form av teaterföreställningen Fotbollsbögen eller relevant forskning. Den som i efterhand vill ta del av Gatus intressanta föreläsning kan göra detta via Filosoficirkeln på nätet där ljud och videoupptagningar från föreläsningar sedan 1995 finns tillgängliga. Anja Gatu har också i sin krönika kort kommenterat sin medverkan på Filosoficirkeln, fast då med utgångspunkt från idrott och gemenskap.

En internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. Datum för abstractleverans är passerad, men läs gärna mer på konferenshemsidan.

Niagara University Sport Management Conference äger rum den 3–4 april 2009. Kontakta Dexter Davis för mer information. Det finns ännu ingen hemsida, men se detta brev från februari 2009.

PSA Sport and Politics Group, det vill säga specialistgruppen för idrottspolitik inom Political Studiess Association, avser att ha ett par paneler vid PSAs årliga konferens den 7–9 april 2009 i Manchester, England. PSA-konferensens övergripande tema är Challenges for Democracy in the Global Era, och det gäller också i viss mån de idrottspolitiska inslagen. Deadline är dessvärre redan passerad. Någonting om detta borde komma upp på sportpolitics.net, men kolla under tiden in PSAs konferenshemsida.

College Sport Research Institute (CSRI) vid University of North Carolina @ Chapel Hill inbjuder till medverkan vid den andra årliga Scholarly Conference on College Sport, som hålls på Campus i Chapel Hill den 15–18 april 2009. Konferensens mål är att ”[p]rovide students, scholars, and college-sport practitioners with a public forum to discuss relevant and timely intercollegiate-athletics issues”. Deadline är passerad. För mer information, besök CSRI och konferenshemsidan.

Kufstein Congress on Sports and Culture (KCSC), som äger rum den 14-16 maj 2009 vid University of Applied Sciences, Kufstein, Österrike, på temat Sustainable Event Management – Lessons Learnt & Prospects, har som centralt fokus att utveckla en dialog mellan teoretiker och praktiker kring frågan om hur man arrangerar hållbara evenemang. Konferensen inleds i Kufstein den 14 och pågår där också nästa dag, för att på tredje dagen flytta över till Linz. Arrangörerna inbjuder nu forskare på området att inkomma med abstracts för teoretiskt och empiriskt baserade papers. En presentation förväntas ta 20 minuter. Officiellt konferensspråk är engelska. Deadline för abstracts är passerad. Det finns en konferenshemsida men den är än så länge ganska blygsam.

Efter framgångarna med konferensen To Remember is to Resist: 40 Years of Social Change in Sport som arrangerades av University of Toronto i maj 2008, går man nu vidare med en konferens på temat Olympic Reform: A Ten-Year Review som tar upp utvecklingen tio år efter skandalerna som omgärdade spelen i Salt Lake City. Konferensen äger rum den 19–20 maj 2009 och deadline för abstracts är passerad. Läs hela CfP på NASSSblog.

North American Society for Sport History (NASSH) håller sin årliga ”convention” den 22–25 maj 2009 i Lake Placid, NY, på Hilton Lake Placid Resort. Deadline för papers och sessionsförslag är dock förbi, men titta gärna in på konferenshemsidan (klicka på ”Conference Info”).

North American Society for Sport Management (NASSM) har konferens den 27–30 maj 2009, i Columbia, South Carolina. Sista dagen för att skicka in abstracts är passerad, men titta gärna in på konferenshemsidan.

EASS, European Association for Sociology of Sport har förlagt sin årskonferens till Rom, där den äger rum den 27–31 Maj 2009. Deadline för abstracts är redan passerad. Läs mer om konferensen på konferenshemsidan.

Langara College i Vancouver arrangerar en konferens med rubriken Sport & Technology: Philosophical Dimensions. Konferensen äger rum den 29–31 maj 2009. Bakgrunden är att världs- och olympiska rekord slagits de senaste åren i en aldrig tidigare skådad skala, och att denna utveckling beror på tekniska framsteg i form av till exempel träningsteknik, utrustning, medel och metoder för dopning. Det är en utveckling som inbjuder till filosofiska reflektioner och analyser rörande de etiska aspekterna, men också de vidare konsekvenserna för sport i sig. Hela CfP finns här. Deadline för abstracts är passerad. För ytterligare information om konferensen hänvisas till John S. Russell samt till den kommande konferenshemsidan; vi håller er informerade.

Body in Motion 2 är namnet på en konferens i Montpellier som äger rum den 3–6 juni 2009. Fem olika temata finns det: (1) Towards artificial and bionic bodies, monsters, teratology...; (2) Interculturality, body & movement; (3) Image and dramatisation of the body; (4) Bodily education at school and elsewhere; samt (5) Body and gender. Deadline för abstarcts är passerad. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

International Sport Scientific Turnfest-Congress, arrangeras i samråd med International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE). och äger rum den 4–5 juni 2009.Temat för konferensen är Facing New Challenges: Education, Health Promotion and Integration in Gymnastics and Sports, och den har ett internationellt perspektiv och är mångdisciplinär. Meningen är att försöka skapa länkar mellan teoriutveckling och empirisk forskning inom vart och ett av de tre temaområdena utbildning, hälsofrämjande och integration. Köns-, ras- och klassperspektiven ska mainstreamas in i konferensprogrammet, varför alla deltagare uppmanas att integrera dessa perspektiv i sina papers. Deadline för abstracts är flyttad till den 1 april 2009. Läs mer på hemsidan.

CSCRS, The Centre for Scientific and Cultural Research in Sport vid Roehampton University i London, England, arrangerar en tredagars forskningskonferens den 10–12 juni 2009 med namnet Communicating Experiences: 3rd International Conference for Qualitative Research in Sport and Exercise. Konferensen vill inspirera, stimulera och utveckla enskilda och kollektiva tvär-och mångdisciplinära forskningsinitiativ. Bekräftade talar är Vikki Krane, Bowling Green State University (USA), Jim Denison, University of Alberta (Kanada) Gertrud Pfister, Københavns Universitet och David Lavallee, Aberystwyth University (UK). Deadline för abstracts är passerad- Läs mer på konferenshemsidan.

Mike Huggins och Mike O’Mahony planerar en tvådagarskonferens på temat The Visual Turn in Sports History, som ska äga rum den 13–14 juni 2009 på University of Bristol. Klicka här för att se en inbjudan med kontaktuppgifter. Det finns ingen hemsida än, men det verkar sannolikt att det hela kommer att utmynna i ett temanummer av International Journal of the History of Sport 2010. Och om du besöker konferensen så får du gärna skriva en *illustrerad* rapport för idrottsforum.org.

ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, knutet till Campus Norrköping vid Linköpings universitet, arrangerar en nationell forskarkonferens för kulturstudier den 15–17 juni 2009 i Louis De Geer konsert & kongresscenter, Norrköping, på temat Kultur~Natur. En session har rubriken Sport~Cultural Studies. Läs Call for Papers här. Deadline för abstracts är passerad, men fråga David Cardell, det kanske finns platser över. Kolla också konferenshemsidan.

International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Deadline för abstracts är passerad. Konferensen pågår den 17–21 juni 2009. Besök den snygga konferenshemsidan för ytterligare information.

Looking back, thinking ahead är temat för Sport&EUs fjärde workshop, som går av stapeln den 22–23 Juni 2009 i Skottland, på University of Stirling utanför Edinburgh. Samarrangör där är School of Law, och konferensen äger rum i fantastisk Airthrey Castle, där School of Law huserar. Man inviterar nu deltagare och papers, i enlighet med detta CfP. Kika på .documentet och sätt igång och skriv. Papers ska vara Dave McArdle tillhanda senast den 16 april 2009.

The Sport Literature Association (SLA) har annonserat att 2009 års konferens kommer att äga rum på University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, den 25–28 juni 2009. Man inbjuder nu presumtiva deltagare att inkomma med förslag till enskilda papers och sessioner. Som vanligt vill man ha bidrag som tar upp hur idrott behandlas i litteratur, poesi, film och andra media. Deadline för abstracts är den 24 april 2009. Hela Call for Papers finns på konferensemsidan.

Tisdagen den 14 juli öppnar ISHPES (international Society for the History of Physical Education and Sport) sin elfte internationella kongress, som i år getts rubriken Sport in History: Promises and Problems. Kongressen äger rum på University of Stirling i Skottland, och avslutas den 18, men redan den 17 inleds brittiska idrottshistorikernas (BSSH, The British Society of Sports History) konferens, på samma plats, för att avslutas den 19, som är en söndag. Ett call för papers för den brittiska delen finns nu på BSSHs konferenshemsida, medan ISHPES hemsida har bägge konferenserna under bästa kontroll. Deadline för abstracts till ISHPES-konferensen är passerad; för BSSH-konferensen gäller som tidigare den 15 maj.

Sport: Passion, Practice & Profit är temat för de internatiopnella idrottssociologernas kongress 2009, som pågår den 15–18 juli i holländska Utrecht. Annorlunda uttryckt vill man ha papers som på olika sätt behandlar idrottens betydelse i bred (mainstream) nationell och internationell politik. Deadline för abstracts är passerad. Det finns en välfylld konferenshemsida att studera.

NY Socialt engagemang genom fotboll. Scort Foundation arrangerar ett International Forum on Football for the Community för alla som är intresserade av fotboll och samhälle, den 30–31 juli 2009 i Bad Ragaz i Schweiz, på fantastiska Grand Resort Bad Ragaz. För 550 schweizerfranc får man lyssna till en rad framstående talare och frottera sig med gräddan av den socialt intreserade forbollsvärlden, under beskydd av Wilfried Lemke, särskild rådgivare till FNs genertalsekreterare rörande idrott för utveckling och fred. Kolla in den Flash-ade konferenshemsidan.

SPORTS DEVELOPMENT
Den 3–4 september 2009
, Nottingham Trent University, Nottingham (UK). Symposium: The Theory and Practice of Sports Development. Läs mer här och på konferenshemsidan.

Società Italiana Storia dello Sport (SISS) är värdorganisation för årets CESH-konferens, alltså den 14 konferensen som avhålls av European Committe of Sports History (CESH) har förlagt årets konferens till Pisa, där den äger rum den 17 till 20 september 2009 (torsdag till söndag). Det övergripande temat är Sport and a Sense of the Body’s Limits. Abstracts ska vara inskickade senast senast den 1 april. Detta, och mycket mer om konferensen, finns att läsa på konferenshemsidan

International Association of Sport Kinetics (IASK) tillsammans med Aristotelesuniversitetet i Thessaloniki anordnar den elfte International Conference of Sport Kinetics. Konferensen går av stapeln i vackra Kallithea på den grekiska halvön Chalkidike, och äger rum den 25–27 september 2009. Det övergripande temat för konferensen är Current and Future Directions of Human Kinetics Researches. Deadline för att skicka in abstracts är den 30 april 2009. Besök den välmatade, om än inte fullgångna konferenshemsidan.

IDROTTSSOCIOLOGI Den amerikanska föreningen för idrottssociologer, North American Society for the Sociology of Sport, NASSS, har förlagt årets konferens till Ottawa i Kanada, där den äger rum på Courtyard Marriot Downtown den 4–7 november 2009. Vi återkommer när CfP släppts och konferenshemsida öppnats.

DIF, DGI och organisering av dansk idrott

Hur ska samhället organiseras? Givet den begränsade ansats som impliceras i forumets uppdrag är detta en fråga som svårligen låter sig utredas, och långt mindre besvaras, här och nu. Frågeställningen kan dock leda vidare in i problematiken rörande hur idrotten, som en inte oviktig del av samhället, ska organiseras. Och plötsligt har vi fast mark under fötterna. Idrottens organisering i nationalstaten är en fråga som sysselsätter forskare och politiker, sportjournalister och idrottsutövare, och inte minst, naturligtvis, idrottens administratörer på olika nivåer, och företrädesvis på de högre. Och som forskningsområde är ju detta riktigt intressant, inte minst på grund av de komparationer som blir möjliga till följd av de stora olikheterna mellan nationer, vad gäller såväl idrottens basorganisation som hur elitsatsningar finansieras och organiseras.

När DIF ocg DGI i januari 2008 gick ut med en gemensam kampanj för att stimulera lokala föreningar till att etablera motionscentra inom ramen för föreningens verksamhet så betecknades samarbetet som närmast historiskt. Ändå var detta närmast en krusning på den idrottshistoriska vattenytan jämfört med avslöjandet i juni samma år att DIFs ordförande Niels Nygaard (tv) och DGI-ordföranden Søren Møller i hemlighet utarbetat en plan för samgående mellan de två huvudorganisationerna inom dansk idrott. Fusionsplanerna är numera skrinlagda, eller möjligen bara bordlagda. (Foto Jan Christensen)

Man kan i sådana här sammanhang, liksom när det gäller exempelvis välfärdssystem, tala om den nordiska, eller skandinaviska, modellen. Till inte ringa del hänger idrottsmodellen och välfärdsmodellen samman; de bygger på samma ideologiska och organisatoriska infrastruktur och på liknande historisk och kulturell bakgrund, och har likartat etos. En av de grundläggande principerna i den nordiska välfärdsmodellen är universalitet, enkelt uttryckt att alla ska ha samma rättigheter till alla förmåner. Låt vara att det tummats rejält på den här principen på senare tid, till förmån för behovsprövning av olika förmånsslag, men den är fortfarande vägledande, åtminstone på modellnivå. Och vi hittar motsvarande tankegång inom idrottspolitiken i slagordet ”idrott åt alla”, som också blev titeln till 1965 års svenska idrottsutrednings betänkande (1967). Danska Breddeidrætsudvalget har i dagarna publicerat sin rapport med titeln Idræt for alle. Sport for all är för övrigt ett synnerligen gångbart uttryck internationellt, i varierande sammanhang såväl kommersiellt som ideellt, på ett sätt som visar att universalitetsprincipen har ett kraftfullt marknadsvärde inom idrotten.

Men också inom den nordiska modellens konkreta uttryck finns skillnader när det gäller organiseringen av idrott. Det gäller såväl den historiska uppbyggnaden och organiseringen av den folkliga breddidrotten, som hur man valt att tackla kraven på en internationellt konkurrenskraftig elitidrott – antalet medaljer i stora mästerskap har blivit en måttstock för hur en nation värderas också i avseenden utanför idrotten. I Norge har man valt att samla hela den organiserade idrotten under en hatt, NIF. I Sverige har man en riksorganisation för all idrott utom den olympiska; Sveriges olympiska kommitté är (än så länge) fristående. I Danmark har man i kontrast till förhållandena inte bara i de övriga nordiska länderna en organisatorisk mångfald, med flera självständiga idrottsorganisationer: Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) och Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). De två förstnämna är stora, och ungefär jämstarka, de två senare betydligt mindre men mycket livaktiga.

När så danska Jyllands-Posten i början av juni 2008 på första sidan avslöjade långt gångna planer på ett samgående mellan DIF och DGI, med avsevärda konsekvenser för DFIF och DAI, så tog det bokstavligen hus i helvete. Om den historiska och ideologiska bakgrunden till de självständiga danska förbunden och till önskan på vissa håll att slå samman dem, om fusionsplanerna och motståndet mot dem, och om resultatet av kraftmätningen mellan idrottsrörelsens rationaliseringsivrare och det folkliga motståndet, skriver två ledande danska idrottsforskare, Henning Eichberg och Bjarne Ibsen från Syddansk Universitet i Odense. De har olika infallsvinklar på, och drar delvis olika slutsatser av, det inträffade; tillsammans bjuder deras texter på en insikt i dansk idrottspolitik som åtminstone forumets icke-danska läsare bör ha stor glädje av.


Välkommen till idrottsforum.orgs etthundrasjunde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 8 april 2009. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!
Förra uppdateringens artiklar, Erik Jönssons om golf och miljö, och Hege Johansens om kvinnor i norsk banhoppning, finns, tillsammans med samtliga publicerade artiklar, totalt 226 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.
Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 193 nordiska idrottsforskare. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.
Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Utlysning av forskningsmedel inom Idrottslyftet

Från det ena...

Handslaget, svenska statens miljardsatsning på ungdomsidrotten perioden 1/1 2004 – 30/6 2007, avlöstes direkt av Idrottslyftet, en likartad satsning på att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Den här gången handlar det dock om dubbelt så mycket pengar, två miljarder delas ut, 500 000 varje år med beslut för ett år i taget. Pengarna går till idrottsrörelsen och ska filtreras ut i alla olika förbund och föreningar som bedriver projekt med målet att nå barn och ungdomar. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv. Allt som görs inom Idrottslyftet har denna huvudinriktning.

Det finns självfallet en inbyggd uppföljning inom Idrottslyftet, en forsknings- och utvärderingsplan på tre nivåer:

  1. Interna redovisningar och rapporter
  2. Extern utvärdering
  3. Forskningsprojekt om barn- och ungdomsidrott

RF ansvarar för en övergripande redovisning och rapportering (punkten 1 ovan) utifrån interna redovisningar och rapporter som lämnas av medverkande specialidrottsförbund (SF) och distriktsförbund samt av SISU Idrottsutbildarna. Den externa utvärderingen (2) görs med 24 SF av utvärderingsgrupper från sex universitet/högskolor. Även RF:s roll i Idrottslyftet kommer att utvärderas.

...till det andra.

Punkten 3 drar igång nu, i och med att Riksidrottsförbundet (RF) tillsammans med Centrum för Idrottsforskning (CIF) utlyser forskningsmedel för studier av verksamheterna inom ramen för Idrottslyftet. Det ska vara forskarinitierade projekt som har sin utgångspunkt i frågeställningar med anknytning till Idrottslyftets mål och syften och till idrottsrörelsens idédokument Idrotten vill.Huvudman för projekt skall vara disputerad, och beviljade medel utbetalas till respektive universitet och högskola.

Projektmedel disponeras under två år och skall slutredovisas senast 2011-12-15. Ansökningshandlingar rekvireras via RFs hemsida eller CIFs hemsida. RF har avsatt totalt 5 miljoner kronor till forskningsmedel inom Idrottslyftet, knappast någon imponerande summa; det blir endast en kvarts procent av det totala anslaget, med andra ord, för den fria forskningen att tävla om. Bedömning av ansökningar görs av RF och CIF i samverkan. Beslut om medel fattas av Riksidrottsförbundets styrelse.

Ansökan skall vara insänd till Riksidrottsförbundet senast den 1 juni 2009. Läs mer om utlysningen här och anvisningar för ansökan här.

Diskursanalys i København

Diskursbegreppet har alltsedan slutet av 1960-talet vunnit insteg inom socialvetenskaperna, där den representerar en orientering mot språk och tecken. Diskursanalysens förste förespråkare och teoretiker är Michel Foucault och hans L'Archéologie du savoir från 1969. Det görs också kopplingar till Berger och Luckmanns banbrytande verk The Social Construction of Reality från 1967. Idag används diskursanalys bland annat inom kulturstudier, etnografi, idéhistoria och, kanske mest framgångsrikt, feministiska studier. Av dess förespråkare anses diskursanalys representera en viktig öppnng inom samhällsanalysen; å andra sidan kopplas diskursanalysen till bland annat kritisk realism, poststrukturalism och postmodernism, som av andra anses utgöra teoretiska återvändsgränder med begränsat värde för socialvetenskaplig forskning och analys.

Judith Butler, född 1956, är Maxine Elliot professor vid Departments of Rhetoric and Comparative Literature, University of California @ Berkeley. Butler har lämnat väsentliga bidrag till teoriutvecklingen inom feminism, queerteori, politisk filosofi och etik. Hon har utvecklat diskursbegreppet i flera av sina böcker, bland annat i Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) och Excitable Speech: A Politics of the Performative (1997).

Den som vill förkovra sig på detta område kan med fördel ta sig till København fredagen den 17 april, och där övervara ett seminarium betitlat Idræt & Diskursanalyse – Teori & Praksis. Det anses nämligen att diskursanalytiska angreppssätt skulle kunna vara ytterst relevant inom idrottsforskningen, och detta endagsseminarium, som äger rum på Institut for Idræt (IFI), avser att dels presentera de olika teoretiska riktningar som använder diskursanalys, dels att visa hur diskursanalysen kan användas i praktisk forskning.

Bakom seminariet står tre forskare som är kunniga på området och som alla dessutom är idrottsforskare. Ulrik Wagner, forskarstuderande vid IFI, är initiativtagare och håller tre föredrag, om diskursanalysens teoretiska rötter, om kritisk diskursanalys, och om diskursanalys inom dopningsforskningen; Rasmus Storm, forskarstuderande vid Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, talar om Ernesto Laclau och Chantal Mouffe och om ”diskursteori i arbete”; Helena Tolvhed, nydisputerad historiker vid Malmö högskola, talar om sin avhandling Nationen på spel där diskursanalys spelar en betydelsefull metodologisk roll.

Gå in på IFIs hemsida och läs mer om seminariets när, var och hur.

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.


Tre universitetslektorer i idrott till Hälsoakademin, Örebro universitet.

Örebro universitet söker tre universitetslektorer i idrott (inriktning utbildningsvetenskap, fysiologi/medicin samt psykologi). Fullständiga annonser kan hämtas från universitetets hemsida, www.oru.se, under rubriken Platsannonser, eller enklare genom att klicka på nedanstånde länkar.

Univesitetslektor i idrott, inriktning utbildningsvetenskap, sista ansökningsdag 2009-04-20
Läs mer i den officiella utlysningen.

Universitetslektor i idrott, inriktning fysiologi/medicin, sista ansökningsdag 2009-05-15
Läs mer i den officiella utlysningen.

Universitetslektor i idrott, inriktning psykologi, sista ansökningsdag 2009-04-20
Läs mer i den officiella utlysningen.

It's a Womans World

Ja, eller egentligen Woman’s World, men vem bryr sig om den engelska genitivapostrofen i dessa tider? Det viktiga är väl här att understryka förskjutningen från James Brown och hans man’s world till kvinnovärlden, så som den presenteras på den webbsida som bär rubrikens namn. Medan fokusflytten från männen till kvinnorna i samhället i den traditionella feministiska diskursen handlar om reella och materiella förändringar så handlar det på Malmös allsvenska damfotbollslag LdB FCs nya hemsida om attityd, och för all del, attityder är en betydande del av problemet med bristande jämställdhet i världen och i Sverige, inom idrotten såväl som utanför den.

Kent Widding Persson. (Foto: Kjell E. Eriksson)

Det pratas mycket om idrott i förändring, inte minst vid forumets moderinstitution, där forskningsprofilen fokuserar just idrottens förändringspotential såväl internt som externt. En av de mest intressanta förändringarna på senare tid är insikten att idrotten kan vara en viktig spelare i internationellt utvecklingsarbete genom sin oerhörda exponeringspotential. Det började med FC Barcelona, som vände upp och ned på begreppet tröjsponsring genom att själva sponsra Unesco och ha dess logo på sina matchtröjor. Det har kommit flera efterföljare, och en av dem på svensk botten är Malmös allsvenska fotbollslag LdB FC. En gång Malmö FFs damlag som stöttes ut av gubbväldet i moderklubben, räddades klubben av hudkrämsmiljonären Kent Widding Persson. Laget fick nytt namn efter en av räddarens produkter, och en stabil ekonomi genom bildandet av LdB FC Marketing AB, vars slogan är ”Business is a sport”.

Mårten Hedlund.

Sportsligt har satsningen inneburit stora framgångar, och flera kunniga bedömare menar att LdB FC vinner Damallsvenskan i år. LdB FC står dessutom i centrum för ett viktigt och avgjort seriöst utvecklingsarbete i Sydafrika, inom ramen för IT-miljonären Dan Olofssons Star for Life-projekt, vars syfte är att öka medvetenheten om HIV/AIDS i södra Afrika och påverka beteenden för att begränsa spridningen. Fotbollen blir ytterligare ett sätt att nå ut med projektets grundläggande budskap. Lägg därtill att Widding Perssons satsning på LdB FC också har utvecklats till det som kallas World Village of Women Sports, en miljardsatsning på att skapa ett internationellt vetenskapligt centrum för kvinnoidrott i Malmö, som ska stå klart 2012.

Nilla Fischer, lagkapten i LdB FC. (Foto: Tommy Svensson)

Och nu lanseras alltså en hemsida för LdB FC och kvinnoidrott som också inkluderar den ordinarie klubbsidan. Vi har tittat närmare på It’s a Womans World, som ”släpptes” den 24 mars, och vi kan konstatera att det redan finns mycket att läsa och titta på som i mycket manifesterar Widding Perssons och marketingbolagets VD Mårten Hedlunds ambition att förändra attityden till sport bland unga tjejer. Här finns till exempel en musikvideo med tjejrockarna Vision där spelarna står framför kameran, men också nyhetsflöden om kvinnosport i allmänhet och LdB FC i synnerhet. Sajten är välbyggd, med såväl tydlig navigering som det slags skenbara förvirring som lockar surfaren att klicka sig hit och dit. Och man lovar fortsatt utveckling av innehållet i riktning mot sådant som man tror unga tjejer intresserar sig för, mode, musik, etc. Tjejsport och inte minst fotboll, är, vill man framhålla, inte bara svett och smuts och hårt arbete, där finns också utrymme för fräcka kläder, festande, och omvärldsinsikt.

Så långt allt gott och väl. Vi ska återkomma till ämnet om några månader, när sajten har satt sig, för att se hur den utvecklats. Under tiden hoppas vi bara att sidan laddas upp lite snabbare, och att media får en egen avdelning med anpassad information och pressbilder.

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det utkommit ett halvdussin nya nummer av idrottsvetenskapliga tidskrifter. I förekommande fall länkar artikeltiteln till ett abstract.


Journal of Sports Economics Vol 10 No 2 (Sage 2009)

Racial Integration of Coaching: Evidence From the NFL av Brian L. Goff och Robert D. Tollison; Who Integrated Major League Baseball Faster: Winning Teams or Losing Teams? av F. Andrew Hanssen och James W. Meehan, Jr; A Hybrid Individual—Zonal Travel Cost Model for Estimating the Consumer Surplus of Golfing in Colorado av John Loomis, Omer Tadjion, Philip Watson, Josh Wilson, Stephen Davies och Dawn Thilmany; The Postseason Value of an Elite Player to a Contending Team av Anthony C. Krautmann och James Ciecka; Arenas Versus Multifunctional Stadiums: Which Do Spectators Prefer? av Arne Feddersen och Wolfgang Maennig; The Impact of Team Revenues on MLB Salaries av Kenneth H. Brown och Lisa K. Jepsen.


Sport, Ethics and Philosophy Vol 3 No 1 (Routledge 2009)

The Elite Athlete - In a State of Exception? av Lev Kreft; The Intrinsic Value of Sport: A Reply to Culbertson av Graham McFee; A Phenomenal Case for Sport av Jens E. Birch; Sport, moral interpretivism, and football's voluntary suspension of play norm av Alun R. Hardman; Cartesian Bodies and Movement Phenomenology av Anna Hogen; Miracles in Sport: Finding the 'Ears to Hear' and the 'Eyes to See' av Peter M. Hopsicker.


Sport in Society Vol 12 No 3 (Routledge 2009) TEMA: Developing an Agenda for Social Science Research into Drugs in Sport

Developing an agenda for social science research into drugs in sport av Jason Mazanov; The case for a social science of drugs in sport av Jason Mazanov och Vanessa McDermott; Debating the role of drugs in sport: a reader av Jason Mazanov; Performance enhancement and drug control in sport: ethical considerations av Dennis Hemphill; Towards a sociology of drugs in sport av James M. Connor; The economics of drugs in sport av Keiran Sharpe; Drugs in sport: the legal issues av Anne Amos och Saul Fridman; Health psychology and drugs in sport av Frances H. Quirk; Equipping athletes to make informed decisions about performance-enhancing drug use: a constructivist perspective from educational psychology av James M. Hanson; Without bounds: A cosmopolitan research agenda for drugs in sport av Jason Mazanov; Towards a social science of drugs in sport av Jason Mazanov.


Journal of Sport Management Vol 23 No 2 (Human Kinetics 2009)

Off-Field Behavior of Athletes and Team Identification: Using Social Identity Theory and Balance Theory to Explain Fan Reactions av Janet S. Fink, Heidi Parker, Martin Brett och Julie Higgins; Using Optimal Distinctiveness Theory to Understand Identification With a Nonlocal Professional Hockey Team av Andre Andrijiw och Craig Hyatt; Exploring Substitutability Within College Sports Through Hierarchical Choice Processes av Mauricio Ferreira; Marching in the Glory: Experiences and Meanings When Working for a Sport Mega-Event av Xiaoyan Xing och Laurence Chalip; Incentives and League Structure in Minor League Baseball av Simon Medcalfe.


The Sport Psychologist Vol 23 No 1 (Human Kinetics 2009)

Understanding Adolescents’ Positive and Negative Developmental Experiences in Sport av Jessica Fraser-Thomas och Jean Côté; Coaching Efficacy and Volunteer Youth Sport Coaches av Deborah Feltz, Teri J. Hepler, Nathan Roman och Craig Paiement; The Relationships Among Skill Level, Age, and Golfers’ Observational Learning Use av Barbi Law och Craig R. Hall; Effects of Musically-Induced Emotions on Choice Reaction Time Performance av Daniel T. Bishop, Costas I. Karageorghis och Noel P. Kinrade; “Specializers”Versus “Samplers” in Youth Sport: Comparing Experiences and Outcomes av Leisha Strachan, Jean Côté och Janice Deakin; Revisiting the Performance Profile Technique:Theoretical Underpinnings and Application av Daniel F Gucciardi och Sandy Gordon; The Effects of Centering on the Free-Throw Shooting Performance of Young Athletes av Karen Haddad och Patsy Tremayne.


International Journal of the History of Sport Vol 26 No 5 (Routledge 2009)

Biomedical Discourse on Women's Physical Education and Sport in France (1880-1922) av Anaïs Bohuon och Antoine Luciani; 'How Steep is Steep?' The Struggle for Mountaineering in the Canadian Rockies, 1948-65 av Zac Robinson och Jay Scherer; Building the Élan Vital of the Finnish Nation: Ivar Wilskman's Ideology of Gymnastics av Anssi Halmesvirta; Mens Sana in Corpore Sano: Debating Female Sport in Argentina: 1900-46 av Patricia Anderson; Selling Femininity: The Introduction of Women's Rowing at the 1976 Olympic Games av Amanda N. Schweinbenz; Sport, Politics and Exile: Protests in Israel during the World Cup (Argentina, 1978) av Raanan Rein och Efraim Davidi.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Fem nya böcker recenseras i den här uppdateringen.

Det är väl främst David Beckham som fått personifiera begreppet metrosexuell, och han förekommer också, tillsammans med andra sportstjärnor, i David Coads nya bok The Metrosexual: Gender, Sexuality and Sport (State University of New York Press) som recenseras av Håkan Larsson.

Dans har en framträdande plats inom forskning och utbildning vid Københavns Institut for Idræt, där Lis Engel är en av eldsjälarna bakom satsningen. Hon har också utkommit med boken dans dans dans: Ideer i teori og praksis (Frydenlund). Britt-Marie Styrke har läst den.

Hur uppnår vi jämställdhet inom idrotten? Är det en fråga om lika tilldelning av resurser? Nej, det är mer än så, hävdar författarna till Playing with the Boys: Why Separate Is Not Equal in Sports (Oxford University Press), Eileen McDonagh och Laura Pappano. Sara Edenheim recenserar, och ger ris och ros.

Samspelet mellan sport och medier av olika slag och i olika former har länge vait föremål för utforskning av Peter Dahlén, vilket märkts inte minst i dessa spalter. I fjor utkom hans nya bok Sport och medier: En introduktion (IJ-forlaget) som här recenseras av Göran Eriksson.

Hur väljer man lärobok i ämnet idrottens och motionens psykologi? Bara forumets mer om-sida har ett tiotal titlar att välja mellan. Och till dem kommer nu Psychological Dynamics of Sport and Exercise: Third Edition av Diane L. Gill & Lavon Williams (Human Kinetics). Läs recensionen av Karin Josefsson.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande
606 titlar,
sexhundrasex!

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Två disputationer i idrott

John Jouper, fil dr i idrott. (Foto: Stigbjörn Bergensten)

Vid Örebro universitet har man nyligen examinerat en ny doktor i idrott, landets andra efter Henrik Gustafsson, nämlgen John Jouper, som den 20 mars framgångsrikt försvarade sin avhandling Qigong in Daily Life: Motivation and Intention to Mindful Exercise. Fakultetsopponent var Töres Theorell från Institutionen för Folkhälsovetenskap, KI, och Joupers handledare var Peter Hassmén). Qigong är ett verktyg för att slappna av och hantera stress som kan jämföras med den effekt som hård träning har, men som är bättre anpassat för äldre. Joupers avhandling är den första studien om qigong i Sverige, och han undersöker vad som håller motivation och vilja att träna vid liv i en tid när fysisk inaktivitet har blivit ett folkhälsoproblem. Genom att koncentrera sig på sina rörelser under qigong rensar man huvudet, och stressen som är kopplad till tankar och oro lämnar kroppen. Läs mer i avhandlingens abstract.

Den 29 maj är det dags för den tredje svenska doktorsexaminationen i idrott, då Mattias Johansson försvarar sin avhandling Acute affective responses to qigong exercise: A study of regular exercises, också i Örebro. Vi återkommer med en närmare presenation i början av maj.

Höga hopp, förr och nu

Den 31 mars avhåller Sveriges olympiahistorikers förening (SOF) sitt årsmöte i Torben Gruthallen, Stockholms Stadion. Direkt efter mötet, klockan 18.00, bjuder bjuder SOF på En höjdarkväll på Stadion, med Stefan Holm och Stickan Pettersson, samt Lars-Gunnar Björklund, som leder en diskussion runt temat "höjdhopp förr och nu". Inbjudna är alla svenska höjdhoppare, manliga och kvinnliga, som deltagit i ett OS. Så kanske Patrik Sjöberg dyker upp för att fylla ut det tidsmässiga gapet mellan Stickan och Holm. Men framför allt hoppas man ju att Kajsa ska dyka upp...

Kajsa glider över.

Mötet avslutas med buffé, och vill man vara med om den får man anmäla sig senast den 26 mars till Tomas Persson, SOFs ordförande. Maten kostar 150 spänn. Alla intresserade hälsas välkomna!

Vem vinner matchen? Välj lag och se vad BayMiner tror.Uppdaterad 2009–03–25

090328 Öppna föreläsningar, GIH: Hur kan färdvägsmiljöer stimulera till att gå eller cykla till arbetet? Doktorand Lina Wahlgren. Lördagen den 28 mars kl 11–12.30, GIHs Aula, Lidingövägen 1. En ökad fysisk aktivitetsnivå skulle kunna uppnås genom att fler människor går eller cyklar till och från arbetet. För att stimulera dessa beteenden behövs mer förståelse och kunskap kring färdvägsmiljöer. Vad kännetecknar färdvägsmiljöer idag och på vilket sätt påverkar de vårt beteende?

090331 SVEBIs årsbok. Deadline för bidrag till SVEBIs årsbok, som numera är referentgranskad, är den 31 mars. Instruktioner finns på SVEBIs hemsida.

090403 Magnus Lindwalls docentföreläsning. En av forumets forskare och reglebundna recensenter, magnus Lindwall, håller sin docentföreläsning fredagen den 3 april kl 15.00–15.45 i sal F8, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, haraldsgatan vid Linnéplatsen. Ämnet för föreläsningen är Lunka lagom, lev länge och väl": Fysisk aktivitet och psykologisk hälsa för äldre.

090415 Coaching i København: Supervisionens processer, metoder og dilemmaer – hvad kan coaching lære fra supervision? Jan Nielsen, lektor i klinisk psykologi med special i supervision, Psykologisk Institut, KU. 15. april 2009, kl. 15.30-17.00. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090417 Idræt & Diskursanalys – Teori & Praksis. Seminarium på Institut for Idræt, Københavns Universitet fredagen den 17 april kl 9–16. Men Rasmus Storm, Helena Tolvhed och Ulrik Wagner. En utförlig presentation av seminariet kommer i nästa uppdatering, den 25 mars.

090418 Öppna föreläsningar, GIH: Övervikt och fetma - orsak, konsekvens och betydelsen av fysisk aktivitet. Doktor Örjan Ekblom. Lördagen den 18 april kl 11–12.30, GIHs Aula, Lidingövägen 1. Andelen överviktiga och feta individer i Sverige är nu fler än någonsin. Konsekvenserna på populationsnivå är ännu inte fyllt synliga, men kommer sannolikt att vara påtagliga. Hur uppstår övervikt och fetma? Vilka är konsekvenserna för individen och för samhället? Kan fysisk aktivitet vara en lösning?

090422 Idrottshistoriskt seminarium. Onsdagen den 22 april framträder Helena Tolvhed och presenterar och diskuterar sin nyligen framlagda avhandling Nationen på spel – kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel 1948-1992 (Nationella forskarskolan i historia, Lunds universitet. Tolvhed är knuten till Historiska studier vid Malmö högskola). Seminariet äger rum på Stockholms universitet, Historiska institutionen, hus D plan 9 kl 16.00. Efter seminarierna fortsätter diskussionerna på lokal.

090425 Dansens dag i Malmö. Dansmanifestation på Stortorget kl 11.30-13.30; plattform på Palladium kl 19.30. Arrangemang: Dansstationen. Internationella dansens dag firas på olika sätt runt om i världen den 29 april. Dansstationen väljer att fira i flera dagar, med start lördagen den 25 paril, då man bjuder på dans utomhus på Stortorget och en Plattform på Palladium på kvällen. Den 28-29 april är det premiär på Miguel Azcues nya soloverk Rooms, även det på Palladiums scen.

090429 Dansens Dag i København. Dansa dig igenom idrottsundervisningen, och ta dig till INSTITUT FOR IDRÆT, Nørre Allé 51, 2200 København N. UNGE underviser UNGE! På DANSENS DAG afholder Institut for Idræt kl. 11.30-16 en masse spændende workshops og performances med unge idrætsstuderende som undervisere. Mer info på denna hemsida.

090505 Coaching i København: Developing an Integrated Model of Coaching Psychology. Jonathan Passmore, chartered occupational psychologist based at the Coaching Psychology Unit, University of East London. 5. maj 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090512 Coaching i København: Narrativ coaching som revolutionær hverdagsfilosofi. Allan Holmgren, M.A. i psykologi, adjungeret professor i coaching på CBS, direktør af DISPUK. 12. maj 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090525 Idrottshistoriskt seminarium. Måndagen den 25 maj talar Leif Yttergren framträder under rubriken "Att skriva träningshistoria – funderingar och undringar", med anledning av påbörjat projekt. Deminariet äger rum på GIH kl 16.00, exakt lokal meddelas senare. Efter seminarierna fortsätter diskussionerna på lokal.

090529 Disputation i Örebro. Den 29 maj är det tredje gången en avhandling i ämnet idrott framläggs, och liksom vid titgare tillfällen är det i Örebro som detta äger rum. Fredagen den 29 maj ska Mattias Johansson försvara sin avhandling Acute affective responses to qigong exercise: A study of regular exercises. Vi återkommer med en närmar presenation i början av maj.

090611 Coaching i København: Coaching Barometret – En survey over coachingens udbredelse og anvendelse blandt danske organisationer og virksomheder. Reinhard Stelter, ph.d. i psykologi, professor i sports- og coachingpsykologi, forskergruppeleder, akkrediteret coachingpsykolog. 11. juni 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090622 Coaching i København: Leading with a Nimble Mind. Linda Page, PhD from Princeton University, M.A . in counseling psychology. President and Founder of the Adler School of Professional Studies in Toronto, Canada. 22. juni 2009, kl. 15.00-16.30. Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, København. Deltagandet är kostnadsfritt men man måste anmäla sig om man tänker närvara, och det gör man till Marianne Brandt-Hansen.

090623 Coaching i København: Workshop med Linda Page - Minding our Brain and Heart to Master Positive Change. Workshop; deltagergebyr inklusive dagsforplejning: 1.800,- kr. 23. juni 2009, kl. 9.30-16.30. Institut for Idræt, Nørre Allé 51, København. Anmälan till Marianne Brandt-Hansen.


På anslagstavlan anslår vi information som våra läsare skickar in. Har du något du vill informera om så skicka ett mail med info och länk till redaktören. Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.

Läs om forumets nya
peer review-tidskrift

Kolla också in

idrottsforum.org stöds under 2009 av följande organisationer:


idrottsforum.org är kvalitetsgranskad av
Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen

Den officiella svenska webbkatalogen.


Besök idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

idrottsforum.org rekommenderar:


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #107   |   2009–03–25
eXTReMe Tracker