Uppdatering #88  ::  Publicerad onsdagen den 20 februari 2008  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna uppdatering: Presentation av Rasmus Storms artikel om statliga elitidrottssatsningar • Presentation av Tomas Petersons artikel om den skandinaviska idrottsmodellen • Presentation av fem bokrecensioner, om modern fritidsforskning, dopningshistoria, idrottens socialpsykologi, fysisk aktivitet i rehabiliteringen av funktionshindrade, två fotbollsspelare • Anthony Giddens till København • Idrottshistoriska seminarier i Stockholm • Sportfilmsfestival i Toronto • SportBusiness International • BayMiner.com – förutsäger fotbollsresultat • Ny norsk avhandling om skador inom kvinnofotbollen • Om IASI, idrottens informatörer • Brittisk idrottshistorikerkonferens • Nya rön: motion mot depression • Tidskriftspresentation: Sport, Ethics and Philosophy • Seminarieserie om coaching på Institut for Idræt • Tidskriftsnyheter • Redaktionellt • Nya konferenser och uppdateringar i Konferenskalendariet • Innehållet i nästa uppdatering
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök
idrottsforum.org stöds under 2008 av följande organisationer:

SLSA, Socio-Legal Studies Association, är en brittisk rättssociologisk organisation som har sin årliga konferens 2008 i Manchester den 18–20 mars. Bland en rad intressanta streams märks särskilt Sports Law; dock är deadline för abstracts passerad. Gå till konferenshemsidan och läs mer.

Sport and Politics Group inom PSA, Political Studies Association, vars konferensrapport vi publicerade häromuppdateringen, har också en session på den årliga konferensen för hela PSA, som äger rum den 1–3 april 2008 i Swansea. Deadline för abstracts är passerad med marginal, men man kan fortfarande anmäla sin närvaro; anvisningar för registrering läggs ut i början av januari 2008 på PSAs konferenshemsida. Mer info om idrottssessionen kommer på Sport and Politics’ nya hemsida. Sportpanelen ser ut så här.

NY Blir man smart av att jogga? Denna fråga avhandlas på en konferens arrangerad av Centrum för idrottsforskning (CIF) den 2 april 2008 på GIH i Stockholm. För 300 svenska kronor får man lyssna till bland andra Lars Nyberg, psykologiprofessor från Umeå, Michael Nilsson, professor på Sahlgrenska i Göteborg, och Martin Lövdén, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Läs mer på konferenshemsidan, till exempel om anmälan, som ska vara gjord senast den 17 mars.

SPARC, Sport & Recreation New Zealand, är en statlig organisation i Nya Zeeland med uppgift att få nyazeeländarna i rörelse. Den 2–4 april 2008 håller SPARC för femte gången sin biennala konferens Leaders in Sport i Sky City, Auckland, Nya Zeeland. Det övergripande temat är Leading Change – winning strategies in the fast-changing world of sport. Det är för sent att anmäla papers, men man kan fortfarande registrera sig och lyssna. Lär mer på konferenshemsidan.

American Play, med den förtydligande underrubriken Sports, Games, Entertainment, and Fantasy in American Culture är en internationell konferens som äger rum den 4–5 april 2008 i Rochester, NY. Sammankallande är professor Simon J. Bronner, Penn State U i Harrisburg, PA. I ett utförligt Call for papers presenterar han tankarna bakom konferensen och detaljerna runt arrangemanget (någon hemsida för konferensen finns ännu inte). Deadline för abstracts är passerad.

NY Coachingkonferens.
Idrottsvetenskap vid Växjö universitet står som värd för en internationell konferens om caoching, den 11–13 april 2008. Talare på konferensen är Bland andra Packianathan ”Chella” Chelladurai, Claes Annerstedt och Urban Johnson, och i en paneldebatt kring coachens roll medverkar bland andra Stefan Edberg, Stefan Holm, Carolina Klüft, Jonas B. Svensson och Magnus Larsson. Sista anmälningsdag är den 29 februari. Gå in på konferenshemsidan och läs mer om konferensen och om hur man anmäler sig.

UEFAEURO2012 är beteckningen på de fjortonde Europamästerskapen i fotboll för nationslag under UEFAs sanktion. Mästerskapet har tilldelats Polen och Ukraina, och med anledning härav, och redan nu, anordnas en konferens på temat Social, sports, economic and political benefits of Football Euro 2012 in Poland and Ukraine. Koferensen hostas av universitetet i Wroclaw, och äger rum den 17–18 april 2008. Frågeställningar och andra detaljer rörande arrangemanget hittar ni i Call for papers som lagts ut på IPSA/AISPs nyhetssida. Deadline för abstracts har passerat.

Årets British Philosophy of Sport Association-konferens är förlagd till Aarhus Universitet, och äger rum den 24–26 april 2008. Ett Call for Papers har lagts ut på konferenshemsidan, där man dock inte noterat att deadline för abstracts har passerat.

Konferens om fotboll
Inför EURO2008 arrangeras en konferens om fotbollens framtida utmaningar, Challenges Facing Football in the 21st Century i Bern, Schweiz den 15–17 maj 2008. Det är ”[a] Conference to Mark the 2008 European Football Championships” och den ska ta upp en rad brännande problem inom fotbollen. Det finns ännu ingen konferenshemsida, så håll till godo med Simon Chadwicks Call for paper på forumets server!

EXTENDED DEADLINE ”To remember is to resist”: 40 Years of Sport and Social Change, 1968–2008 är temat för vad som måste antas kunna bli en riktigt spännande konferens som arrangeras av några olika institutioner vid University of Toronto den 20–22 maj 2008. 40 år efter Mexico City, Paris och Prag, och 80 dagar före OS i Beijing. Call for Papers (plus all annan info) ligger på konferenshemsidan. Deadline för abstracts är förlängd till den 29 februari. Konferensen erbjuder en särskild session om idrott och funktionshinder, och har nu också beslutat om en postersession. Lär mer här.

NASSH, North American Society for Sport History, håller för trettiosjätte gången sin årskonferens den 23–26 maj 2008, i Lake Placid, New York. Konferenshemsidan är uppdaterad och inkluderar såväl Call for Paper-sida som en sida för ”online submissions of abstracts”. Deadline för abstract är dessvärre passerad.

NASSM, North American Society for Sport Management, håller årlig konferens den 28–31 maj 2008 i Toronto, Kanada. Värd är Department of Sport Management vid Brock University. Det övergripande temat för konferensen är Good Sport Makes Good Business – helt underbart! Abstractsdeadline är dessvärre förbi. Läs konferenshemsidan och lär hur man anmäler sig.

Fotbollens ekonomi och psykologi är föremål för konferensbehandling på Universität Innsbruck den 29–30 maj 2008, en vecka innan fotbolls-EM börjar. En av fyra organisatörer är Patric Andersson, Handelshögskolan i Stockholm, och en av keynote-talarna är Stefan Szymanski. Man behöver inte, sägs det, presentera ett paper för att få vara med. Vill man ändå göra det är deadline den 29 februari 2008. Call for Papers finns här och här finns konferenshemsidan.

IMDA, International Management Development Association, håller sin sjuttonde World Business Congress i Paramaribo, Surinam den 18–22 juni 2008. Medarrangör är Maastricht School of Management och värd är FHR Lim A Po School of Management. A speciellt intresse för forumets läsare är två kongresspår, dels #30, Sport Management and Global Markets och dels #6, Global Tourism Development. Senast den 15 mars 2008 vill man ha in manus. Läs mer på konferenshemsidan.

2nd World Congress on Sports Injury Prevention - Tromsø äger rum den 26-28 juni 2008. Platsen för konferensen är i Tromsø (beläget norr om polcirkeln). Det är fråga om en stor internationell samling av de främsta forskarna på området. Läs om konferensen i en 24-sidig, färgglad folder här. Deadline för abstracts är passerad.

Amerikanska Sport Literature Association annonserar i ett Call for Papers sin tjugofemte årskonferens, som äger rum på East Tennessee State University, föreningens hemort, i Johnson City, TN, den 26–29 juni 2008. Enda kravet på deltagande papers är att de på något sätt ska behandla idrottslitteratur. Och jag misstänker att de gärna ser papers om inte behandlar just baseboll. I alla händelser, senast den 14 mars 2008 vill man ha in abstracts. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

NY DEADLINE Sydafrikansk idrottshistoria. Stellenbosch University står som värd för den första Conference on the History of Sport and Sports Studies in South Africa, som äger rum den 29/6–3/7 2008, i arrangemang av History Department at Stellenbosch University och ett antal brittiska och amerikanska universitet. Syftet med konferensen är att fastställa läget (die Lage) för sydafrikansk och afrikansk idrottshistoria. Några specifika temata finns inte, konferensen utvecklas efter hur de papers som kommer in ser ut. Deadline för ett 300-ords abstract har förlängts till den 1 mars 2008, med färdiga papers senast den 30 april. Det finns fortfarande ingen konferenshemsida; Ms. Corinne Harmsen svarar gärna på frågor om konferensen. Läs Final Call for PapersNASSS-bloggen.

ISHPES, the International Society for the History of Physical Education and Sport, har förlagt sitt årliga ”seminar” till Tartu i Estland, där det äger rum den 2–6 juli 2008. Temat är People in sport history – sport history for people, och man bjuder in till medverkan med workshops, papers eller posters. Deadline för abstracts är ändrad till den 29 februari 2008. En hel del info om detta finns redan på konferenshemsidan.

Sport & EU anordnar sin årliga workshop för tredje gången, nu på temat ”The European Commission White Paper on Sport” den 4–5 juli 2008 på Edge Hill University. Man har fyra paneler som deltagande papers helst ska hålla sig inom, i förhållande till huvudtemat, nämligen ”The Societal Role of Sport”, ”The Economic Function of Sport”, ”The Organisation of Sport”, and ”Social Dialogue”. Deadline är den 31 mars 2008. Mer information finns på konferenshemsdian.

Leisure Studies Association (LSA) håller sin årliga konferens den 8–10 juli 2008 på Liverpool John Moores University i England. Alla som läst Kristin Franssons recensioner av två proceedings-böcker från en tidigare konferens nickar instämmande inför konferensens tema: Community, Capital and Cultures: Leisure and Regeneration as Cultural Practice. LSA har ett tydligt idrottsperspektiv på fritiden, så det hela bör bli intressant. Deadline för abstracts är passerad, men läs om annat deltagande på konferenshemsidan.

Centre for Contemporary British History (CCBH) ägnar sin sommarkonferens nästa år åt olympiadhistoria. Temat är Olympic City: London, Britain and the World - 1908, 1948, 2012, och konferensen äger rum den 9–11 juli 2008. Deadline för abstacts är passerad, men annat om konferensen finns att läsa i Call for papers.

Sportstaden Estoril i Portugal är värd för 2008 års ECSS-kongress. ECSS, European College of Sport Science, är rådgivare till EU-institutioner i idrottsfrågor, och har sin bas i Köln, vid Deutsche Sporthochschule. Konferensen äger rum den 9–12 juli. Den 1 januari öppnar abstract-mottagningen, med deadline den 1 mars. Det finns fyra huvudavdelningar, Idrottssociologi, idrottspedagogik, idrottshistoria och idrottsfilosofi. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

EGOS står för European Group for Organizational Studies, en akademisk sammaslutning för samhällsvetenskapliga organisationsforskare. I juli varje år sammanstrålar EGOS medlemmar, och andra intresserade, för att bryta och bryta åsikter. Detta så kallade Colloquium äger rum för tjugofjärde gången 2008, den 10–12 juli, i Amsterdam, och denna gång finns en avdelning för idrottsvetenskapliga organisationsteoretiker, Sub-theme 16: Modern Sport Organizations: A Field for Upsetting Research. Arrangörer för detta subtema är Trevor Slack, Kari Steen-Johnsen och Hallgeir Gammelsæter. Deadline för abstracts är passerad.

Amerikanska Sport Marketing Association (SMA) har förlagt sin sjätte årskonferens til Australiens guldkust, närmare bestämt till University of Southern Queensland, där Faculty of Business är värdinstitution. Konferensen hålls på flotta Marriott Surfers Paradise Resort & Spa (tsk-tsk) den 16–19 juli 2008. Värdinstitutionen har nu öppnat upp en konferenshemsida med all information, inklusive ett tresidigt Call for papers, och sista dagen att lämna in abstracts är dessvärre förbi.

2008 års International Convention on Science Education and Medicine in Sport, ICSEMIS, äger rum den 1–5 augusti 2008 i GuangZhou i Kina. Call fo Abstracts ligger ute, med deadline den 29 februari. Man välkomnar bidrag i en rad olika ämnen, till exempel Sport Culture/History/Philosophy, Sociology/Social Science, Pegagogy/Physical Education, Psychology, och ett antal medicinska/fysiologiska kategorier. Låter det spännande? OS inleds veckan efter... också i Kina... Läs mer på konferenshemsidan.

ICOS, International Centre for Olympic Studies, upprättades 1989 vid University of Western Ontario (Kanada). Vartannat år hålls ett symposium, och 2008 äger det, passande nog, rum i Beijing, i samarbete med Beijing’s Capital University of Physical Edication. Tidpunkten är väl vald, den 5–7 augusti; den 8 augusti öppnas officiellt de tjugonionde olympiska sommarspelen. Symposiets tema är Deconstruction and Discourse: Odysseys in Olympic Socio-Cultural Matters, och önskemål om papers på detta tema har gått ut. Deadline för papers är förbi. Läs mer på ICOSs hemsida.

FIEP, Fédération Internationale d’Education Physique, håller sin världkongress 2008 runt hörnet, nämligen i Vierumäki i Finland, som hyser Sport Institute of Finland. FIEP-kongressen pågår den 6–10 augusti 2008, på temat Physical Education in Change. Man inbjuder nu till deltagande; abstracts ska vara inskickade senast den 29 februari (aha, skottår!). Det finns en välfylld konferenshemsida med all info som är tillgänglig.

NY EASM håller sin sextonde årskonferens i Tyskland, i Bayreuth/Heidelberg den 10–13 september 2008. EASM står för European Association for Sport Management som är en oberoende förening för människor som sysslar med, eller är intresserade av, sport management i bredaste mening. Temat för konferensen är Management at the Heart of Sport, men därutöver vill man gärna belysa ”the bright and/or the dark side of sport - the art of relationship management”, och välkomnar därför särskilt abstracts som tar upp just dén kastade handsken. Deadline för abstracts är satt till den 28 mars 2008.

IAPS uläses International Association for the Philosophy of Sport, och IAPS håller sin trettiosjätte årliga konferens den 10–15 september 2008, i Tokyo. IAPS står också bakom Journal of the Philosophy of Sport, och leds för närvarande av Danny Rosenberg, Brock University. Konferensordförande är Alun Hardman, UWIC. Som vanligt finns det inga gränser för vad man kan ta upp i sitt paper, men en abstract måste vara inskickad senas den 1 april 2008 – and that’s not a joke! Läs allt om Tokyokonferensen på konferenshemsidan.

Centrum för idrotts- och hälsoforskning vid Högskolan i Halmstad inviger sina nya, moderna lokaler med en stor nordisk idrottskonferens den 2–4 oktober 2008 på temat Health, Participation and Effects of Sport and Exercise: Physical Activity, Inclusion, Promotion, Prevention, Treatment and Evaluation. Deadline för abstracts är dessvärre passerad. En pdf-folder med information om konferensen kan laddas ner härifrån.

NY Fritidsvetare från hela världen samlas i Québec City i Kanada den 6–10 oktober 2008 för den tionde World Leisure-konferensen. Temat för året är Leisure and Community Development, och härunder huserar tre subtemata: Leisure: plurality, identity, solidarity; Leisure: public and private spaces; och Leisure: prevention, health and quality of life. Call for Papers är av någon anledning inte publicerat på konferenshemsidan (vilket tjänstgörande redaktör påpekat för konferensledningen, utan resultat) men där finns mycket annat matnyttigt. Deadline för att skicka in ett abstract är den 15 mars.

Malmö kan för övrigt stoltsera med en ledamot i World Leisure’s Board of Directors. Det är idrottsprofilen Leif Almö, bland annat ordförande i kampsportföreningen Enighet och – inte minst – den som den 6 juni 2003 invigde idrottsforum.org genom ett musklick på rätt ställe!

German Historical Institutes finns det i både Washington DC och Warszawa, och dessa två arrangerar tillsammans konferensen A Whole New Game: Expanding the Boundaries of the History of Sports på institutet i Washington, den 30/10–1/11 2008. Man avser att behandla följande områden: Conceptions of lifestyle, sports performance, and the culture of competition; representations of science, medicine, and technology; ideals of beauty, race, health, and body; discourses on gender and sexuality; samt leisure-time and consumption practices. Deadline för papers är dessvärre passerad. Men det hela verkar spännande, och i väntan på en konferenshemsida finns mer att läsa i Call for Papers.

NASSS, de nordamerikanska idrottssociologernas förening, har förlagt sin årliga konferens 2008 till Mile High City, det vill säga Denver, CO. Konferensen äger rum den 5–8 november 2008, men därutöver är inget känt – konferenshemsidan har inte öppnat. Vi kolar inför varje ny uppdatering och återkommer när mer information finns tillgänglig.

ISSOC 2008 står för International Conference on Childhood Obesity, den första internatioella konferensen någonsin på detta tema som ägt rum i Hongkong, och som går av stapeln den 13–16 november 2008. Arrangör är Department of Sports Science and Physical Education, Faculty of Education, CUHK, och initiativtagare är professor Youlian Hong. Frågor besvaras av Dr. Violette Lin, men det mesta går att utläsa av konferenshemsidan. Deadline för abstracts är den 31 maj 2008.

NY Idrott och ras i Sydney Nästan exakt 100 år efter Jack Johnsons seger över Tommy Burns i Sydney, Australien arrangeras en konferens för att diskutera och utröna hur föreställningen om ”ras” och etnicitet format internationell idrott, och fortsätter att göra det. Huvudtalarna är alla välbekanta: John Hoberman, University of Texas@Austein, John Sugden, University of Brighton, och Kevin Hylton, Leeds Metropolitan University. Konferensen Sport, Race and Ethicity: Building a Global Understanding äger rum medllan den 30 november och 2 december 2008. Det finns ännu ingen konferenshemsida, med den som redan nu vill vetqa mer kan kontakta Daryl Adair epostledes.

Idrottslig kapprustning

Australien var tidigt med att inse att idrotten kräver kraftfulla statliga insatser för att vara internationellt konkurrenskraftig. Redan 1989 inrättades Australian Sports Commission (ASC), som leder och samordnar insatserna, värda ca 220 miljoner australiska dollar per år. Den faktiska elitutvecklingen sker inom Australian Institute of Sport, som sorterar under ASC. Med hjälp av avancerad forskning och utveckling inom bland annat fysiologi, psykologi, medicin och teknik har man lyckats föra fram Australien till en topplacering i internationella sammanhang. Många tänker säkert främst på simning i det sammanhanget, men man arbetar med elitutveckling inom 28 olika grenar.

Det finns en tanke att vissa centrala samhällsfunktioner bör skötas av staten snarare än av privata aktörer, och det råder närmast total konsensus om denna grundtanke. När det kommer till att definiera vilka dessa centrala samhällsfunktioner är, går meningarna däremot kraftigt isär. Man kan närma sig frågan från två extrempositioner, där den ultraliberala nattväktarstaten innebär minimal statlig aktivitet utöver det som krävs för yttre och inre säkerhet, medan den klassiska kommunismen förespråkar förstatligande av i stort sett all samhällelig verksamhet. Empirin, det vill säga faktiskt existerande samhällen, uppvisar en stor variation när det gäller statens roll, men inom en relativt snäv variationsvidd. Viss infrastruktur anses till exempel av många höra till statens uppgifter, liksom vissa välfärdsstatliga funktioner, och i varierande grad är det också så det ser ut i världen idag. De många kompromisserna mellan extrempositionerna utgår från tanken att vissa samhällsfunktioner måste upprätthållas och staten är den ende aktör som har makt- och ekonomiska resurser för att garantera deras fortbestånd.

Frågan som inställer sig är naturligtvis var idrotten hamnar i den här balansgången. Traditionellt har det funnits två system här också, där USA varit en övertydlig representant för det ena, som inneburit minimalt statsstöd till idrotten, som istället fått förlita sig på egenorganisering och frivilliga bidrag för breddidrotten, och collegeidrotten för elitsatsningar. Dåvarande östblocket svarade för motpolen, med ofta militärt anställda idrottare som tränade(s) systematiskt. Efter östblockets fall är det väl Kina som får representera den statligt organiserade idrotten, jämte de nordiska länderna med sin modell av statligt finansierad bredd- och elitidrott. Men den bilden får numera kraftigt modifieras, i ljuset av allt fler länder i västvärlden satsar omfattande offentliga medel på att driva fram internationellt framgångsrika elitidrottare. Idrotten är förvisso inte längre ett vapen i ett kallt krig mellan två ideologier, men dess internationella betydelse har snarare ökat; idag betyder internationella framgångar på världens idrottsarenor till exempel värdefull marknadsföring av hela eller delar av länder som turistmål eller marknader för industrilokalisering, och inte minst ger de identitetsskapande nationell prestige som är lika viktig inrikes- som utrikespolitiskt. Rasmus Storm, senioranalytiker vid Idrættens Analyseinstitut i København, har läst antologin Comparative Elite Sport Development: Systems, Structure and Public Policy, sammanställd av Barrie Houlihan och Mick Green (Butterworth-Heineman), och tagit den som utgångspunkt för en spännande diskussion om den nya tidens kapprustning, med exemplet Danmark som en belysande fallstudie.
Ian Thorpe, niofaldig OS-medaljör i Sydney (varav fem guld) är föremål för denna hyllningsfilm – men kanske ska också Australian Sport Commission ha en del av ären...


Välkommen till idrottsforum.orgs åttioåttonde uppdatering sedan starten den 6 juni 2003. Nästa uppdatering läggs ut den 5 mars 2008. Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglist, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!

Förra uppdateringens artiklar, Henning Eichbergs om sporten i EU, och Ingela Kolfjords om idrott mot brott, finns, tillsammans med samtliga tidigare publicerade artiklar, 188 till antalet, tillgängliga från artikellöpet. Förra uppdateringens löpsedel ligger här.

Är du idrottsforskare? Då vill du säkert vara med och presentera dig på idrottsforum.orgs forskarlista. Den omfattar idag inte mindre än 188 nordiska idrottsforskare, en ny i denna uppdatering. Se här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till redaktören.

Vill du medverka på idrottsforum.org? Kanske med en artikel? Eller vill du recensera böcker? Skicka då ett mail till redaktionen. För att underlätta för författare och redaktör har vi ställt samman en sida med enkla instruktioner för författare (pdf-fil).

Kjell E. Eriksson
Redaktör
Om den skandinaviska idrottsmodellen

Tomas Peterson är professor i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola, där han är verksam vid Enheten Idrottsvetenskap. Tomas Petersons forskningsintresse gäller relationen mellan idrotten och samhället, och de senaste åren har han speciellt studerat idrotten som uppfostringsmiljö. Tomas Peterson är för närvarande särskild utredare åt idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, med uppgift att utreda statens framtida stöd till svensk idrott.

Kommersialisering, professionalisering, medialisering och globalisering är dominerande tendenser inom idrottens sedan 1970-talet, och den idrottsintresserade – och idrottsvetenskapligt intresserade – ser tecken på den här utvecklingen i praktiskt taget alla idrottsliga sammanhang. Idrotten befinner sig i ett tillstånd av genomgripande förändring, på många olika plan. På annan plats i denna uppdatering skriver Rasmus Storm om ett drag i denna förändringsprocess, som berör själva infrastrukturen inom den nationella idrotten, nämligen finansiering och central styrning av elitutveckling i syfte att skapa nationell stolthet och göra reklam för landet. Sådana satsningar görs nu i en rad länder där man tidigare ansett att idrotten självt ska klara sina internationella åtaganden, utan statlig inblandning. I det sammanhanget kan det vara på sin plats att, som Tomas Peterson, reflektera över den mycket speciella idrottstradition som de skandinaviska länderna har gemensamt, och som Peterson benämner den skandinaviska idrottsmodellen.

I ett keynote-framförande vid konferensen ”Science for Success II. Promoting Excellence in Sport and Exercise”, i Jyväskylä i oktober 2007, konstaterade Peterson att skandinavisk idrott, givet regionens befolkningsmässiga och klimatologiska förutsättningar, varit synnerligen framgångsrik i ett internationellt perspektiv. Dessa framgångar, menar han, kan bäst förstås utifrån tre specifika förutsättningar som karakteriserar den skandinaviska idrottsmodellen, nämligen att idrottsrörelsen i dessa länder växte fram som folkrörelser, att idrottsrörelsen länge var ideologiskt bunden vid amatörismen, samt att det fanns ett samhälleligt åtagande att ekonomiskt och på andra sätt stödja idrottsrörelsen. Dessa faktorer, menar Peterson, har i sin tur lett till en specifikt nordisk professionaliseringsprocess, som skiljer sig från den dominerande internationella trenden.
Men är det ändå inte detta fotboll handlar om?

Idrottens affärer

Vi pratar vitt och brett om idrottens kommersialisering, men vad menar vi egentligen? Handlar det om abonnemangsavgiften på sportkanalerna från ViaSat eller Canal+? Eller handlar det om de oanständigt höga lönerna till engelska Premier League-spelare? Eller är det snarare en smygande känsla av att allt inte står rätt till med idrottens idag, att det var bättre förr då drivkrafterna var äran och folkets kärlek? I vilket fall, det är förmodligen inte förrän man kommer i kontakt med sportbusiness.com, världsledande leverantör av information, media och marknadslösningar för B2B (business to business) inom sporten som det riktigt går upp för en hur djupt den här kommersialiseringen verkligen går.

sportbusiness.com tillhandahåller information om allt som rör idrott, medier och affärer, och bistår med tjänster till företag som verkar i den branschen. Genom publikationer, informationstjänster och seminarier påverkar man dagligen centrala beslutsfattare inom sportindustrin, och i det arbetet drivs man av uppfattningen att idrottsindustrin är en affärssektor som förtjänar att ha egna analyser, informationsspridning, branschmedia och B2B-lösningar.

Dietrich Mateschitz: när man är en glad miljardär...
Läs gärna mer om sportbusiness.com, det finns mycket att hämta även om man inte vill lätta på penningpungen. Och om man vill utnyttja betaltjänster från sportbusiness.com så gäller det att ha rejält med silver i pungen. Just nu pluggar man särskilt för senaste numret av månadstidskriften SportBusiness International, marsnumret, ett särskilt medianummer som bland annat tar upp Sportel-mässan i Shanghai, den viktigaste mötesplatsen för köpare och säljare av TV-rättigheter till idrottsevenemang. Läsarna får i det sammanhanget en insiderguide till den kinesiska mediamarknaden. Vidare lanseras med marsnumret en helt ny bilaga, Sport Media Technology, som presenterar de teknologiska förändringarna bakom idrottens mediala förmedling.

I numret intervjuas Dietrich Mateschitz, som äger 49% av energidryckeskoncernen Red Bull (liksom Fiji-ön Laucala Island, som han köpte av familjen Forbes för 90 miljoner kronor). Mateschitz har just beslutat starta upp Red Bull TV och förklarar sin syn på den globala TV-marknaden. Också Flavio Briatore, Renault F1-chefen intervjuas. Och på den här nivån är det, månad efter månad, nummer efter nummer. En helårsprenumeration, 12 nummer, sostar 240 GBP (vilket med dagens kurs motsvarar ca 3.000 SEK).

Hur går det i matchen ikväll?

Det finska företaget BayMiner har utvecklat ett prediktionsverktyg, med vilket andra företag direkt på Internet kan analysera projekt eller verksamhetsdelar för att avgöra hur det ska gå, varför det går som det går, och vad man ska ändra på för att undvika att det går som det kan gå. Det hela bygger på avancerade probabilitetsbedömningar och –analyser, och företagets algoritmer är världsledande vad avser både prestande och snabbhet.

Jaha, och vad har det med ”matchen” att göra? frågar sig vän av ordning. Jo, så här är det. Som, får man förmoda, en lite lekfull sidoverksamhet – och självfallet i reklamsyfte – har BayMiner utvecklat en fotbollsprediktor för matcher i UEFA Cup och Champions League. Man anger vilka lag som möts, vilket som spelar hemma, och om lagen ifråga för tillfället är normalt, över det normala eller under det nrmala i avseende på laganda och allmäntillstånd. Med dessa uppgifter ifyllda ger BayMiner tre värden, uttryckta i procent: sannolikheten för hermmavinst, för bortavinst och för oavgjort.

Prediktionen bygger på ett stort antal variabler som ligger i en databas; om detta kan man läsa mer om här. Enligt Ralf Ekholm på BayMiner, som tipsade forumet om fotbollsprediktorn, hade den rätt i 10 av de 16 UEFA-matcher som spelades den 13–14 februari, vilket onekligen är imponerande, även om det inte skulle ge några stora pengar på stryktipset. Kul är det i alla händelser, så ta steget in i sannolikhetskalkylernas underbara värld genom att klicka på loggan ovan!

Information om idrott

Tjänstgörande forumredaktör har för första gången stött på akronymen IASI, som, visade det sig, står för International Association for Sports Information. IASI är en sammanslutning som utgör ett världsomspännande nätverk av informationsexperter, bibliotekarier, idottsvetare, samt föreståndare för idrottsbibliotek och informations- och dokumentationscentra för sport. IASI grundades redan 1960, i Rom, och organisationens övergripande syfte är att stimulera och stödja aktiviteter i området internationell dopkumentation, och att understödja spridningen av information till idrottsutbildare, idrottsvetare, dokumentalister och idrottsforskare. IASIs verksamhet spänner över ett brett fält, och är, rätt använd, en guldgruva för den vetgirige idrottsforskaren.

Tillsammans med IOCs NOC Relations Department har IASI utvecklat ett globalt register över ”Sports Informations Centres and Experts”. En sökning på Sverige gav två träffar, GIH-biblioteket och någonting som heter Veca HB och som säger sig syssla med idrottsstatistik. Danmark har också två ingångar, Handicapidrættens Videnscenter och IFI, medan Norge inte finns med överhuvudtaget (man kanske hade väntat sig att NIH skulle vara registrerad. Finland har tre ingångar, varav två går till Jyväskylä och en till Idrottsmuseet i Helsinki.

IASIs publikationsverksamhet innefattar ett oregelbundet utkommande nyhetsbrev – dock minst ett nummer per år – som antagligen går ut till medlemmar men som också finns som pdf-filer på hemsidan. Vidare publicerar man omfattande och detaljerade protokoll från årsmötena, diverse verksamhetsberättelser, konferensprotokoll från de årliga konferenserna med alla bidrag inkluderade, samt enstaka monografier. Just de årliga konferenserna är en viktig del av verksamheten. Årets konferens hålls i maj i Bukarest, och konferensen 2009 har förlagts till Canberra, Australien, den 9–10 mars.

Vi rekommenderar varmt ett besök på IASIs hemsida, där finns mycket att hämta.

Festen är över


Sport in History är organ för British Society of Sport History.
Ja, det får man väl säga, att BSSHs stolta 25-årsjubileum är över, nu när den tjugosjätte konferensen annonseras. BSSH, British Society of Sports History, har alltså kämpat på sedan 1982, och har faktiskt först nu fått en webbplats som lever upp till de i och för sig inte allt för höga förväntningar man kan ha på en akademisk hemsida. Det är, skriver Richard Cox (som en gång på världen grundade BSSH) den fjärde generationen hemsida, som förutom att vara snyggare och mer funktionell än tidigare generationer också är mer säker ("yes we get hackers just as most other sites"; vi höjer ett ögonbryn, och konstaterar att forumet varit förskonat – hittills).

Den nya hemsidan sköts, liksom de tidigare, av Richard Cox själv, men den här gången är det proffs som står för design och tekniska lösningar. Sidan har nu har en tydlig struktur, med tvärliggande navigationsbalk och dropdown-menyer. De olika rubrikerna ska fyllas med innehåll efterhand, naturligtvis, och hemsidan kommer när det är klart att vara en användbar resurs för såväl BSSH-medlemmar som idrottshistoriker i gemen. Vi ska återkomma med en mer genomarbetad ”recension” när det ha inträffat.

I denna fantastiska byggnad, mitt i South Downs’ underbara landskap vid den engelska ”solskenskusten”, huserar Chelsea School.

Under tiden ska vi göra lite reklam för årets konferens, som äger rum inom kort gångavstånd från Eastbourne på den engelska sydkusten. Där ligger Chelsea School, som är en del av University of Brighton. Chelsea School erbjuder utbildning, och forskar kring, Physical Education and Dance, Sport and Exercise Science, och Sport and Leisure Cultures. Det finns ett trettiotal idrottslärare och –forskare inom olika discipliner, bland andra Paul Gilchrist, Ian Mcdonald, Neil Ravenscroft, John Sugden, Alan Tomlinson och Belinda Wheaton, under ledning av Jonathan Doust.

Jonathan Doust
BSSH-konferensen äger rum den 5–7 september. Konferensen har som det heter, ett öppet tema, det vill säga inget tema alls. Papers ska läsas på max 20 minuter; efter det ska 10 muniter ägnas frågor och diskussion. Abstracts ska vara på max 200 ord och skickas till Marc Keech sanast den 2 maj 2008. Papers från doktorander kan delta i tävlingen om The Richard W. Cox Postgraduate Prize; vill man vara med i tävlingen ska man ange det i samband med att man skickar in sitt abstract.

Emma Griffin är lecturer i engelsk historia vid University of East Anglia.
Konferensdeltagarna bjuds på Sir Derek Birley Annual Memorial Lecture på lördagen. Vem som håller föreläsningen vet vi inte, men väl att Birley var en framstående brittisk idrottshistoriker som vid sin dör 2001 donerade en summa pengar till sällskapet som beslöt använda dem till en föreläsningsserie. Talare 2007 var Wray Vamplew. Vidare talar de två senaste mottagarna av The Lord Aberdare Book Prize, Tony Collins (2006 för boken Rugby League in the Twentieth Century: a Social and Cultural History) och Emma Griffin (2007 för boken Blood Sport: Hunting in Britain Since 1066; Griffin vann för övrigt också 2005).

Ja, Call for Papers till den här konferensen har ännu inte hamnat på någon hemsida, vare sig på Chelsea Scool’s eller BSSH’s, men all information man behöver ha finns ovan. Vi lovar återkomma med mer info i nästa uppdatering. Den som vill läsa hela texten hittar den på de amerikanska idrottssociologernas blogg – skrålla ner en bit bara.

TIDSKRIFTEN XVI
Sport, Ethics and Philosophy


Tidskriften Sport, Ethics and Philosophy publiceras av Routledge för British Philosophy of Sport Association (BPSA). Redan 1972 grundades i USA det som skulle bli den ledande internationella idrottsfilosofiska organisationen, International Association for the Philosophy of Sport, vars tidskrift Journal of the Philosophy of Sport (JPS) presenterats tidigare i denna serie. Det skulle dröja 30 år innan brittiska idrottsfilosofer samlade sig till att bilda ett nationellt sällskap; under den tiden hade blott ett par andra nationella sällskap bildats. BPSA höll sin första årskonferens året efter, 2003, och har därefter arrangerat konferenser årligen. 2006 tog man initiativet till en vetenskaplig tidskrift som sällskapets officiella organ, och året därpå, 2007, publicerade Routledge det första numret av Sport, Ethics and Philosophy.

I det första numrets redaktionella kommentar skriver den nye redaktören (och den vid sidan av högprofilerade Andy Miah den främste exponenten för brittisk idrottsfilosofi) Mike McNamee lite om bakgrunden till det filosofiska intresset för sport (Platon var brottare i ungdomen) och till det brittiska sällskapet. Han funderar där vidare en hel del kring idrottsfilosofins utveckling mellan den kontinentala och den analytiska traditionen, så som det sett ut i JPS genom åren, och så som det ser ut idag i brittisk idrottsfilosofi. Som ett slags programförklaring konstaterar han att såväl begreppet sport som begreppet philosophy of sport ska förstås på ett ”generöst och allomfattande [catholic]” sätt; med andra ord, tidskriften välkomnar alla möjliga sorters bidrag! Valet av namn på tidskriften, med ethics mittemellan sport och philosophy ger dock ett slags färdriktning, samtidigt som det svarar mot en starkt intresse i Storbritannien sedan slutet av 1990-talet för just etiska spörmål inom idrotten. McNamee själv är en stark kraft bakom denna inriktning.

Redaktör McNamee.
Sport, Ethics and Philosophy utkommer med tre nummer per år, och redaktör är, som sagt, Mike McNamee, reader vid Centre for Philosophy, Humanities and Law in Health Care, Swansea University. Han har till sin hjälp två recensionsredaktörer, Sigmund Loland och Heather L. Reid, tidigare IAPS-president och ansvarig för filosofiutbildningen på Morningside College, Iowa. Redaktionsrådet består av 18 forskare från främst UK (9) och USA (4), men med skaplig internationell spridning i övrigt; representerade är Japan, Slovenien, Sverige (Claudio Tamburrini), Tjeckien och Tyskland. Tre av de aderton är kvinnor. Prenumerationspriset för enskild individ som önskar pappersutgåvan är USD58; medlemmar i BPSA får den som en del av medlemskapet. För en institution som vill ha både pappers- och onlineutgåvan blir priset ca 400 USD.

Det finns för närvarande bara tre nummer av Sport, Ethics and Philosophy att tillgå, och vi ska se lite på innehållet i dem för att på så sätt testa den öppna attityd som redaktören lovade i första numret. Här kommer några artiklar i urval. Varje artikelnamn är länkat till ett abstract: Justice in sport: An ideal and its interpretations av Sigmund Loland (2007/1); Sport as strategic action: A Habermasian perspective av Andrew Edgar (2007/1); Trash talking, respect for opponents and good competition av Nicholas Dixon (2007/1); nummer 2 av tidskriften är ett temanummer, The Ethics of Sports Medicine, med bidrag av bland andra Claudio M. Tamburrini, Torbjörn Tännsjö, Søren Holm, Andy Miah, Mike McNamee själv och Kutte Jönsson; Dualisms, Dichotomies and Dead Ends: Limitations of Analytic Thinking about Sport av Scott Kretchmar (2007/3); Physical Literacy: Philosophical Considerations in Relation to Developing a Sense of Self, Universality and Propositional Knowledge av Margaret Whitehead (2007/3); A Soft Gynocentric Critique of the Practice of Modern Sport av Lisa Edwards och Carwyn Jones (2007/3).

Tidskriftsnytt

Nu börjar årets första nummer av diverse tidskrifter rulla in. Journal of Sport & Social Issues är inne på sin trettioandra årgång – imponerande – och volymens första nummer bjuder på texter av C.L. Cole, Nikes Especially for American Indians: Noble Gesture or Savage Racism?; Barbara Ravel & Geneviève Rail, From Straight to Gaie? Quebec Sportswomen's Discursive Constructions of Sexuality and Destabilization of the Linear Coming Out Process; Jason Laurendeau & Nancy Sharara, "Women Could Be Every Bit As Good As Guys": Reproductive and Resistant Agency in Two "Action" Sports; Jay Scherer, Mark Falcous & Steven J. Jackson, The Media Sports Cultural Complex: Local—Global Disjuncture in New Zealand/Aotearoa; Kevin Delaney & Rick Eckstein, Local Media Coverage of Sports Stadium Initiatives; Jacqui Stone & John Horne, The Print Media Coverage of Skiing and Snowboarding in Britain: Does It Have To Be Downhill All the Way? Klicka på rubrikerna för att komma till abstracts.

European Sport Management Quarterly, som vi presenterade i förra uppdateringen, är ute med första numret i volym 8, med följande artiklar: Models of Organization in Norwegian Professional Soccer av Hallgeir Gammelsæter och Stig-Erik Jakobsen; Performance and Individual Characteristics as Predictors of Pay Levels: The Case of the Italian 'Serie A' av Fabrizio Montanari, Giacomo Silvestri och Francesco Bof; Managing a Corrupted Sporting System: The Governance of Professional Baseball in Taiwan and the Gambling Scandal of 1997 av Ping-Chao Lee; Financial Incentives and League Policy: The Example of Major League Baseball's Steroid Policy av Scott Tainsky och Jason A. Winfree; Effects of a Personal Goal Management Program on School and Football Self-Determination Motivation and Satisfaction of Newcomers within a Football Training Centre av Raphael Laurin, Michel Nicolas och Marie-françoise Lacassagne. Klicka på rubrikerna för att komma till abstracts.


Call for Papers – Leisure Studies

Mot bakgrund av FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter, vars trettionde artikel betonar att tillhandahållandet av idrotts- och fritidstjänster ska medge tillgång också för funktionshindrade, planeras ett specialnummer av Leisure Studies för att undersöka vilken roll fritiden spelar i funktionshindrades liv, och fästa uppmärksamhet på den forskning som bedrivs i området. Tanken är att specialnumret ska innehålla högkvalitativa artiklar på temat från ett antal olika discipliner, som socialantropologi, sociologi, kulturgeografi och statsvetenskap. Publicerade texter ska bland annat erbjuda kritiska insikter om handikappbegreppet, som på senare tid blivit föremål för kontroverser. Gästredaktörer för temanumret är P. David Howe (Loughborough) and John Horne (Edinburgh; efter 1 maj 2008 University of Central Lancashire). Redaktörerna vill ha in abstracts på max 300 ord senast den 15 maj 2008. Läs mer om detta och hur du ska skicka in ditt bidrag här.

Låt oss runda av med Oscar Pistorius reklamfilm för Nike. Han fick ju till slut avslag på sin ansökan om att få tävla i de ordinarie Olympiska spelen i Beijing:

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sk idrottsforum.org Sk hela Internet

Recenserade böcker

Vi har nöjet att presentera recensioner av sex nya böcker i denna uppdatering.

En av den brittiska fritids-forskningens främsta företrädare är Ken Roberts, och hans senaste bok, Leisure in Contemporary Society, recenseras insiktfullt och kritiskt av Karin Book.

Björn Sandahl har läst, och imponerats av, en ny bok om dopning, med ett helt nytt grepp om dopningens historia, nämligen Paul Dimeo’s A History of Drug Use in Sport 1876–1976: Beyond Good and Evil.

Är detta möjligen en ny forsknings-disciplin inom idrottsveten-skapen? Social Psychology of Sport är en antologi sammanställd av Sophia Jowett och David Lavallee, som närmat sig socialpsykologin från psykologihållet. Jesper Thiborg är skeptisk.

Alla som sysslar med rehabilitering av funktions-hindrade har inte förstått betydelsen av fysisk aktivitet, klagar Anders Östnäs, som dock i det sammanhanget berömmer Kroppen som deltager: Idræt og bevægelse i rehabiliteringen, en antologi sammanställd av Anne-Merete Kissow och Bo Therkildsen.

Två hjältar från den gröna mattans schack fick böcker skrivna om sig under förra året. Vi bad Torbjörn Andersson läsa biografierna, Hans Bollings Kurre Hamrin: Udda finter – många mål och Jonny Ambrius’ Bosse Larsson: En skånsk samuraj. Vilket han gjorde, med blandade känslor.

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande 458 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Giddens till København

Den brittiska sociologins nestor Anthony Giddens, f 1938, besöker, i arrangemang av Institut for Idræt och Gertrud Pfister, Københvan den 12 mars. Mellan 14.30 och 16.00 håller Giddens i Festsalen, Frue Plads i centrala København, en föreläsning på ämnet The Politics of Life-Style Change. Först till kvarn gäller; när alla sittplatser är tagna stängs helt sonika dörren.

Anthony Giddens
Giddens betydelse för samhälls-vetenskapen och sociologin kan knappast underskattas, även om det finns en talför opinion som arbetar på det. Han har varit oerhört produktiv, med minst 34 böcker bakom sig, utgivna på minst 29 språk. Alan Tomlinson har påpekat att inte ens femte utgåvan av Giddens standardverk Sociology, med dess 800 sidor och allomfattande ambition, har ett kapitel om sport och fritid.

Kanske är det detta han ska reparera i København. Hur som helst så är det lite som när Willie Nelson kommer till Malmö nu i vår – kanske är det sista chansen att få se en av de riktigt stora live. Missa inte det tillfället!

Idrottshistoriska seminarier i Stockholm

Johnny Wijk och Leif Yttergren arrangerar som vanligt idrottshistoriska seminarier i Stockholm under innevarande termin, och det är ett ovanligt, som de själva skriver, ”rikt och spännande” program som bjuds, med talare från Danmark, Örebro universitet och Mälardalens högskola. Därtill ägnas en kväll åt en temadiskussion om Olymiska spel. Så ser det ut i stora drag, och låt oss nu zooma in på programmet:

Onsdagen den 12 mars kl 17.00 på GIH (Ts2) framträder Per Jørgensen, gästforskare från Danmark, och pratar under rubriken Idrottshistoriens ställning i den akademiska världen: Erfarenheter från Danmark och vissa internationella utblickar. Seminariet fortsätter under eftersitsen, på lokal.

Christer Ericsson
Torsdagen den 10 april kl 16.00, på Historiska institutionen, Stockholms universitet, leder Christer Ericsson, Mälardalens högskola, ett seminarium om Idrott och demokrati. Också denna gångär intas eftersitsen på lokal.

Fredagen den 25 april är det dags för OS-temat, som är ett heldagsarrangemang som vänder sig till en bredare publik såväl som till ”smalare” idrottsvetare. Dagen inleds på GIH med ett par föreläsningar på OS-temat. Efter lunch fortsätter dagen på Riksidrottsmuseet med seminarier bland annat kring aktuella förberedelser inför Kina-OS, där aktiva idrottare medverkar. Temadagen avslutas med en paneldebatt kring OS-arrangemang som företeelse.

Daniel Arvidsson
Torsdagen den 29 maj kl 16.00träffas idrottshistoriska seminariet för sista gången vårterminen 2008. Då kommer Daniel Arvidsson till Historiska institutionen i Stockholm och lägger fram et avsnitt från hans avhandlingsarbete om Örebro sportklubb. Kvällen avslutas med eftersits på lokal.

Den som har några undrigar med anledning av ovanstående information är välkommen att kontakta Johnny Wijk.
Sportfilmfestival

Flitige Russell Field vid University of Toronto disputerade nyligen på en avhandling om de sociokulturella aspekterna på sport och fysisk aktivitet. Han är också, förefaller det, primus motor bakom en konferens vid sitt universitet som länge legat i vårt konferenskalendarium, på temat ”To remember is to resist”: 40 Years of Sport and Social Change, 1968–2008. Här har man för övrigt förlängt deadline med en månad, till slutet av februari, för den som är senkommet hågad. Några dagar innan den konferensen genomförs en sportfilmsfestival i Toronto, också den med Russell Field som initiativtagare och främste tillskyndare.

Mellan den 15–18 maj 2008 äger det allra första Canadian Sport Film Festival (CSFF) rum, i Toronto, Ontario. Syftet är att ge filmskapare möjlighet att nå ut med filmer som undersöker sambanden mellan idrott och samhälle. Eventuellt ekonomiskt överskott ska användas för att stödja sportfilmskapare i tredje världen. Den bakomliggande tanken är att sport, här definierat som idrott, fysisk aktivitet, dans och lek, erbjuder meningsfulla erfarenheter för alla människor, överallt. Men sporten är ofta en central aktör i samhällsförändring, och festivalen och organisationen kring den syftar till att närmare skärskåda hur sporten formar – och speglar – oika kulturer.

På festivalens hemsida presenteras upplägget, och här finns information för filmmakare som vill medverka med film(er) vid festivalen. Festivalen ska också inbergipa ett symposium, men det finns för närvarande ingen närmare information om detta. Man kan anmäla sig till epostlista för snabb kompletterande information.

Här, på 220 Merton Street, Toronto, Ontario, Kanada, ligger CSFFs lokaler.

idrottsforum.org applåderar ljudligt initiativet till den veterligen första sportfilmsfestivalen i Nordamerika (det finns sedan tidigare sådana festivaler i Kina, Italien, Spanien, Ungern, bland annat). Vi önskar Russell Field och hans team lycka till med denna svåra första festival. Går det vägen blir det sedan bara lättare och lättare.

Om skador inom kvinnofotbollen

Den första avhandlingen om skador inom kvinnofotboll läggs fram fredagen den 29 februari 2008 vid Senter for Idrettsskadeforskning, Norges Idrettshøgskole (NIH). Det är Kathrin Steffen som ska försvara avhandlingen Injuries in Female Youth Football mot två opponenter, Jan Ekstrand, Linköpings universitet och Inggard Lereim, NTNU. Bedømmelseskomitén leds av Kari Bø från NIH. Roald Bahr, NIH, har varit huvudhandledare och Grethe Myklebust bihandledare.

Kathrin Steffen
Kathrin Steffen är född 1972 och uppväxt i Tyskland, där hon studerade vid Deutsche Sport-hochschule Köln. Hon kom till Oslo och NIH i slutet av 90-talet. 2003 påbörjade hon forskarutbildningen, och om allt går som det ska blir hon den 29 februari Doctor Scientiarium.

Kvinnofotboll åtnjuter idag större popularitet än någonsin, och skadefreknesen för kvinnor är lika hög som för män. Därtill är skadorna likartade, och domineras av ledbandsskador i knän och vrister, och muskelskador i lår och ljumskar. En huvuduppgift i avhandlingsprojektet var att studera effekterna av ett skadeförebyggande uppvärmningsprogram från FIFA, ”F-MARC 11”, som tidigare visat sig framgångsrikt inom handboll. I Steffens studie av ett stort antal juniortjejer från forbollsgymnasier och idrottsklubbar kunde ingen som helst effekt uppmätas.

Andra delar av avhandlingen behandlar konstgräs vs. naturgräs med avseende på skaderisker. Inga skillnader uppmättes. Spelare som har en tidigare skada i de nedre extremiteterna löper dubbelt så stor risk att skadas än tidigare oskadade spelare. En annan faktor som höjer risken för skador är hög stressnivå.

Disputasen börjar 10.15 med 45 minuters prøveforelesning, Med utgangspunkt i randomiserte kontrollerte studier, drøft hvilke intervensjonsmessige kvaliteter som må ligge til grunn for at forebyggende treningsprogrammer kan ha effekt. Klockan 13 inleds själva disputationen, som beräknas ta tre timmar. Bägge dessa arrangemang är öppna, och allmänhetens hälsas välkommen. Läs mer här.

Motion mot depression

Den brittiska välgörenhetsorganisationen Mental Health Foundation har funnit att 22% av brittiska allmänläkare rekommenderar motion mot lättare former av depression. I en motsvarande studie för tre år sedan var det bara tre procent som sade sig använda fysisk aktivitet som antidepressiv medicin. Andelen läkare som sade sig tro att fysisk terapi kan vara verksamt har ökat från 41% för tre år sedan till 61% idag.

Celia Richardson
Mental Health Foundation’s kampanjledare Celia Richardson framhåller att motion och fysisk aktivitet ”hjälper människor psykiskt, socialt och biologiskt. De träffar andra i likartade situationer, men som efter en tids terapi mår bättre”.

I en kommentar konstaterar professor Steve Field, ordförande för Royal College of General Practicioners, att det finns ”en större medvetenhet och mer faktiska bevis för att motion verkligen hjälper, och den övervägande delen av reaktionerna från patienter är överväldigande positiv”. Själva har vi nog alltid menat att FAR är bäst – fysisk aktivitet på recept, alltså.

Coaching – forskning och praxis

I syfte att bygga en bro mellan teoretiker och praktiker inom coaching, och samtidigt förankra coaching-praktiker inom forskningsdiskursen, anordnar Institut for Idræt (IFI) vid Københavns universitet en seminarieserie under våren. Talarna är forskare som ska belysa coaching i ett arbetslivshälsoperspektiv eller i ett idrottsrelaterat sammanhang.

Seminarieserien inleds redan torsdagen den 21 februari, då Anne-Marie Elbe, lektor i idrottspsykologi på IFI, talar under rubriken Applied sport psychology and mental training in relation to coaching. Onsdagen den 5 mars är rubriken Bedre balance – et projekt om sundhedscoaching, och föreläsare är Trine Wulff, farmaceut och coach.

Carol Kauffman
Fredagen den 7 mars gästas seminarieserien av Carol Kauffman, som är professor vid Harvard Medical School och medredaktör på tidskriften Coaching: An International Journal of Theory, Research & Practice, och som talar på ämnet Evidence and Practice of Positive Psychology Coaching: A close up look at interventions. Observera tiden: 10.00–12.00.

Kim Gørtz
Onsdagen den 26 mars är det dags igen, då talar Kim Gørtz, som är filosof och näringslivs-doktorand vid Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i samarbete med Nordea, under rubriken Anvendelse af coaching i en organisatorisk kontekst - og refleksioner over mulige konsekvenser heraf.

Diane Brennan
Den 15 april, en tisdag, talar Ole Fogh Kirkeby, som är professor i ledarskapsfilosofi vid Copenhagfen Business School, på temat Hvad er protreptik? Og hvorfor havde denne disciplin så fremtrædende en plads fra Grækerne til oplysningstiden? I veckan efter, måndagen den 21 april är det dags för Diane Brennan, som själv är coach och dessutom president i International Coaching Federation (ICF) att berätta om Coaching Chief Executives: A Case Study.

Sista föreläsningstillfället äger rum onsdagen den 21 maj. Det är näringslivsdoktoranden vid IFI Tina Post Aagaard som pratar om Udvikling og implementering af sundheds- og stresspolitikker i offentlige og private organisationer.

Institut for Idræt,
Nørre Alle i København.

Samtliga seminarier äger rum i Store Auditoriet på Institut for Idræt, Nørre Alle 53. Tidpunkten är 15.00–17.00 utom där annat anges. Det är helt gratis att komma och lyssna, men man måste anmäla sig i förväg till Christina Christensen.

Klicka här för att komma åt en broschyr om föreläsningsserien (pdf).

Uppdatering #89

Nästa uppdatering läggs ut den 5 mars 2008 och bjuder på en mycket grundlig studie av el espectáculo, som här kanske är mera känt under dess italienska namn, tifo. Halvdan Haugsbakken har följt en grupp FC Barcelona-supportrar, ”the Dracs”, när det genomfört en espectáculo i samband med en basketbollmatch mellan FC Barcelona och Real Madrid. Haugsbakken analyserar supporterbeteendet utifrån begrepp och teorier från bland andra Clifford Geertz och Victor Turner.

Uppdateringen bjuder också på tio nya fräscha bokrecensioner, av vilka sex redan är på plats: Football and European Identity: Historical Narratives Through the Press av Liz Crolley & David Hand (Matti Goksøyr); Drugs, Alcohol and Sport av Paul Dimeo (red) (David Hoff); Sport, Play, and Ethical Reflection av Randolph Feezell (Kutte Jönsson); Globalization and Sport av Richard Giulianotti & Roland Robertson (red) (Bo Carlsson); Managing Sports Organizations: Responsibility for Performance (Second Edition) av Daniel Covell & et al (Josef Fahlén); Toppidrettens formel: Olympiatoppen som alkymist av Pål Augestad & Nils Asle Bergsgard (Stefan Lindeberg);

I kommande uppdateringar avser vi att publicera artiklar av bland andra Marie Bergström, Peter Dahlén, Alex Dumas & Sophie Laforest, Jesper Fundberg, Halvdan Haugsbakken, Linn Hellstrand, John Hellström, Björn Horgby & Daniel Arvidsson, Jan-Ola Högberg, Leif Nilsson, Alf-Ivar Rabben Nordsetrønningen, Åse Strandbu, Mats Trondman, Wray Vamplew, Adrian Walsh, samt Johnny Wijk.


Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #88   |   2008–02–20
eXTReMe Tracker