Uppdatering #95  ::  Publicerad fredagen den 6 juni 2008  ::  ISSN 1652-7224
Till arkivet
Utges av Enheten Idrottsvetenskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola, SE–205 06 Malmö
Redaktör: Kjell E. Eriksson
På löpet i denna OS-special: Artikel av Kristian Gerner om de moderna olympiska spelens historia • Artikel av Jørn Hansen om de danska bojkottdiskussionerna inför Moskva-OS och spelen i Beijing • Artikel av Rolf Yrlid om Barbro Alvings reportage från Berlin-OS • Artikel av Björn Sandahl om två svenska dopningsfall i OS, 1968 och 1984 • Artikel av Peter Dahlén om idrottskapitalismens genobrott i Kina • Tretton bokrecensioner om olika aspekter av OS: politik, kultur, historia, sociologi, sport management, city marketing, turism, media och resultat • Krönika av Frank Östergren om OS i radio • OS-kritisk krönika av Bill Sund • Tidskriftspresentationer: Olympika och Journal of Olympic History • Debatt om etnicitet, sexualisering och indvandrarflickors idrottande • En rättssociolog och en filosof kommenterar Pistoriusdomen • EM-special: Den finska Prediktorn är laddad med matcherna, och engelsmännen ska visst heja på Sverige i år • Vi välkomnar två nya kvinnliga idrottsdoktorer • SVEBI-konferensen i Örebro i november presenteras • Sommarens plagg är en t-tröja i ekologisk bomull med FREE TIBET! på bröstet • Skidhistorisk konferens i Kalifornien till våren • Fem nya nummer av akademiska sporttidskrifter presenteras • Idrottsvetenskapligt lektorat utlyst i Växjö • Redaktionell kommentar: Forumet fyller fem och idrottsstödsutredningen har gått i mål • Forumets redaktör intervjuas om ny storsatsning • Nya konferenser och uppdateringar i Konferenskalendariet
Artiklar  |   Recensioner  |   Features  |   Mer om  Tidskrifter  |   Arkiv  |    Idrottsforskare  |  Om idrottsforum.org  |   In English  |   Sök
Nytt på forumet:
Peer Review

Från och med höstens första uppdatering den 3 september kommer idrottsforum.org att införa en ny publiceringsform vid sidan av de traditionella, artiklar, recensioner och features, i och med att vi öppnar upp våra spalter för vetenskapliga artiklar som granskats i en så kallad peer review-process – på danska fagfællebedømmelse, på norska fagfellevurdering, på svenska referentgranskning.

Redaktör Eriksson
Redan i denna uppdatering kan vi få en glimt av vad detta för med sig, och hur man ser på utvecklingen bland nordiska idrottsforskare. Aage Radmann, ansvarig utgivare för idrottsforum.org, publicerar i denna uppdatering en längre intervju med forumets mångårige redaktör, Kjell Eriksson, och med några centralt placerade idrottsvetare i Norge och Sverige. Det allmänna intrycket är att idrottsforskaretablissemanget välkomnar denna nya kanal för vetenskaplig publicering.
Våga vägra OS!

Efter alla diskussioner om OS och Kina, idrott och politik, bojkott eller inte, så har det blivit uppenbart att några kollektiva aktioner inte kommer att kunna genomföras. Istället får den enskilde ta självständig ställning utifrån etiska eller politisk-ideologiska bevekelsegrunder, och agera därefter. De atleter som inte anser sig kunna ställa upp på att spelen genomförs i en hårdhänt diktatur får stanna hemma; exempel saknas inte. De regeringschefer som anser att deras närvaro vid invigningsceremonin innebär ett passivt stöd för det kinesiska kommunistpartiet och dess agerande när det gäller Tibet, Burma och Darfur får stanna hemma; diskussioner pågår på sina håll. Också den publika närvaron i Beijing i augusti kan diskuteras på samma sätt, liksom att följa OS-sändningarna på teve.

Bill Sund – skippar OS.
En som inte kommer att se OS ens på teve, av alla de skäl som kan åberopas, är Bill Sund. I sin OS- krönika beskriver han Beijing-spelen som ett nytt Berlin 1936, och förordar en total omgörning av spelen. Tills det händer väljer han andra idrottsupplevelser – i sommar blir det både fotbolls-EM och Tour de France!

Bättre sent än aldrig är det fyndiga namnet på en forskningskonferens om möjligheter för fysisk aktivitet trots åldrande, som arrangeras av svenska Centrum för Idrottsforskning (CIF) den 11 juni 2008, kl 10.00–17.00. Mer om konferensen och hur du anmäler dig, et cetera, kan du läsa på en GIH-sida, som också har länk till en broschyr med det fullständiga programmet.

IMDA, International Management Development Association, håller sin sjuttonde World Business Congress i Paramaribo, Surinam den 18–22 juni 2008. A speciellt intresse för forumets läsare är två kongresspår, dels #30, Sport Management and Global Markets och dels #6, Global Tourism Development. Tyvärr är det för sent att få med papers. Läs mer på konferenshemsidan.

2nd World Congress on Sports Injury Prevention äger rum den 26-28 juni 2008. Platsen för konferensen är Tromsø (beläget norr om polcirkeln). Det är fråga om en stor internationell samling av de främsta forskarna på området. Läs om konferensen i en 24-sidig, färgglad folder här. Deadline för abstracts är passerad.

Amerikanska Sport Literature Association annonserar i ett Call for Papers sin tjugofemte årskonferens, som äger rum på East Tennessee State University, föreningens hemort, i Johnson City, TN, den 26–29 juni 2008. Enda kravet på deltagande papers är att de på något sätt ska behandla idrottslitteratur. Deadline för abstracts är passerad. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

Sydafrikansk idrottshistoria. Stellenbosch University står som värd för den första Conference on the History of Sport and Sports Studies in South Africa, som äger rum den 29/6–3/7 2008, i arrangemang av History Department vid Stellenbosch University och ett antal brittiska och amerikanska universitet. Syftet med konferensen är att fastställa tillståndet för sydafrikansk och afrikansk idrottshistoria. Deadline för abstracts har passerats. Det finns fortfarande ingen konferenshemsida; Ms. Corinne Harmsen svarar dock gärna på frågor om konferensen.

ISHPES, the International Society for the History of Physical Education and Sport, har förlagt sitt årliga ”seminar” till Tartu i Estland, där det äger rum den 2–6 juli 2008. Temat är People in sport history – sport history for people, och man bjuder in till medverkan med workshops, papers eller posters. Deadline för abstracts är passerad. Mer info finns på konferenshemsidan.

Sport & EU anordnar sin årliga workshop för tredje gången, nu på temat ”The European Commission White Paper on Sport” den 4–5 juli 2008 på Edge Hill University. Man har fyra paneler som deltagande papers helst ska hålla sig inom, nämligen ”The Societal Role of Sport”, ”The Economic Function of Sport”, ”The Organisation of Sport”, and ”Social Dialogue”. Dock är deadline passerad. Mer information finns på konferenshemsdian.

Leisure Studies Association (LSA) håller sin årliga konferens den 8–10 juli 2008 på Liverpool John Moores University i England. Konferensens tema är Community, Capital and Cultures: Leisure and Regeneration as Cultural Practice. LSA har ett tydligt idrottsperspektiv på fritiden, så det hela bör bli intressant. Deadline för abstracts är passerad, men läs om annat deltagande på konferenshemsidan.

Centre for Contemporary British History (CCBH) ägnar sin sommarkonferens nästa år åt olympiadhistoria. Temat är Olympic City: London, Britain and the World - 1908, 1948, 2012, och konferensen äger rum den 9–11 juli 2008. Deadline för abstacts är passerad, men annat om konferensen finns att läsa i Call for papers.

Sportstaden Estoril i Portugal är värd för 2008 års ECSS-kongress. ECSS, European College of Sport Science, är rådgivare till EU-institutioner i idrottsfrågor. Konferensen äger rum den 9–12 juli. Abstract deadline är dessvärre redan passerad. Det finns fyra huvudavdelningar, Idrottssociologi, idrottspedagogik, idrottshistoria och idrottsfilosofi. Läs mer om detta på konferenshemsidan.

EGOS står för European Group for Organizational Studies, vars årsmöte eller Colloquium äger rum för tjugofjärde gången 2008, den 10–12 juli, i Amsterdam, och denna gång finns en avdelning för idrottsvetenskapliga organisationsteoretiker, Sub-theme 16: Modern Sport Organizations: A Field for Upsetting Research. Arrangörer för detta subtema är Trevor Slack, Kari Steen-Johnsen och Hallgeir Gammelsæter. Deadline för abstracts är passerad.

Amerikanska Sport Marketing Association (SMA) har förlagt sin sjätte årskonferens til University of Southern Queensland, där Faculty of Business är värdinstitution. Konferensen hålls på flotta Marriott Surfers Paradise Resort & Spa (tsk tsk) den 16–19 juli 2008. Värdinstitutionen har nu öppnat upp en konferenshemsida med all information, inklusive ett tresidigt Call for papers, men sista dagen att lämna in abstracts är dessvärre förbi.

2008 års International Convention on Science Education and Medicine in Sport, ICSEMIS, äger rum den 1–5 augusti 2008 i GuangZhou i Kina. Call fo Abstracts ligger ute, men deadline är passerad. Men man kan väl åka dit ändå? OS inleds veckan efter... också det i Kina... Läs mer på konferenshemsidan.

ICOS, International Centre for Olympic Studies, upprättades 1989 vid University of Western Ontario (Kanada). Vartannat år hålls ett symposium, och 2008 äger det, passande nog, rum i Beijing, i samarbete med Beijing’s Capital University of Physical Edication, den 5–7 augusti. Symposiets tema är Deconstruction and Discourse: Odysseys in Olympic Socio-Cultural Matters, och önskemål om papers på detta tema har gått ut, liksom deadline för papers. Läs mer på ICOSs hemsida.

FIEP, Fédération Internationale d’Education Physique, håller sin världkongress 2008 i Vierumäki, som hyser Sport Institute of Finland. FIEP-kongressen pågår den 6–10 augusti 2008, på temat Physical Education in Change. Man inbjuder nu till deltagande; det är dock kört med att lägga fram papers. Det finns en välfylld konferenshemsida med all info som är tillgänglig.

Den första World Congress on Excellence in Sport and Life (WCE) äger rum i Tianjin, Kina den 25–30 augusti 2008 (de olympiska spelen börjar den 8 augusti och avslutas dagen innan konferensen startar). Den som önskar medverka måste skicka in ett abstract senast den 21 juni, och det finns ingående instruktioner för hur detta ska gå till på konferensens synnerligen välgjorda och välmatade hemsida, och för ytterligare information hänvisas dit.

Royal Geographic Society (with IBG [Institute of British Geographers]) inbjuder till sin Annual International Conference i London den 27–29 augusti. Konferensen erbjuder en rad tematiska sessioner, däribland Sex and the sexual in the leisure environment: Overcoming the moral straightjacket som organiseras av Neil Carr. Läs Carrs CfP här (10/2/2008) och kontakta honom om du undrar över något. En av flera sessioner som initierats av Social and Cultural Geography Research Group är Fit Cities: Practices of Sport and Fitness in the Contemporary City, kontakta i det fallet Alan Latham. Läs mer om allt detta på den omfångsrika konferenshemsidan.

Brittiska idrottshistoriker samlas för sin 26. årskonferens den 5–7 september 2008 med Chelsea School, en del av University of Brighton, som värd. Det finns inget tema, men papers ska kunna läsas på 20 minuter. Abstract-deadline är passerad. Det finns ett slags hemsida för konferensen på BSSHs märkliga webplats..

EASM håller sin sextonde årskonferens i Tyskland, i Bayreuth/Heidelberg den 10–13 september 2008. EASM står för European Association for Sport Management. Temat för konferensen är Management at the Heart of Sport, men därutöver vill man gärna belysa ”the bright and/or the dark side of sport - the art of relationship management”, och välkomnar därför särskilt abstracts som tar upp just dén kastade handsken. Deadline för abstracts är dock passerad. Gå till konferenshemsidan.

IAPS utläses International Association for the Philosophy of Sport, och IAPS håller sin trettiosjätte årliga konferens den 10–15 september 2008, i Tokyo. Konferensordförande är Alun Hardman, UWIC. Som vanligt finns det inga gränser för vad som kan tas upp i ett paper, men deadline för abstracts är dessvärre passerad. Läs allt om Tokyokonferensen på konferenshemsidan.

Den femte internationella vetenskapliga konferensen i kinesiologi, studiet av kroppens rörelsemekanik, äger rum mellan den 11 och 14 september 2008 vid fakulteten för kinesiologi, universitetet i Zagreb, Kroatien. Det finns mycket information att tillgå, dels i den här färgglada broschyren, dels på de välfyllda om än delvis preliminära konferenshemsidan.

Centrum för idrotts- och hälsoforskning vid Högskolan i Halmstad inviger sina nya, moderna lokaler med en stor nordisk idrottskonferens den 2–4 oktober 2008 på temat Health, Participation and Effects of Sport and Exercise: Physical Activity, Inclusion, Promotion, Prevention, Treatment and Evaluation. Deadline för abstracts är dessvärre passerad. En pdf-folder med information om konferensen kan laddas ner härifrån.

Fritidsvetare från hela världen samlas i Québec City i Kanada den 6–10 oktober 2008 för den tionde World Leisure-konferensen. Temat för året är Leisure and Community Development, och härunder huserar tre subtemata: Leisure: plurality, identity, solidarity; Leisure: public and private spaces; och Leisure: prevention, health and quality of life. Call for Papers är av någon anledning inte publicerat på konferenshemsidan.Deadline för att skicka in ett abstract passerad.

German Historical Institutes i Washington DC och Warszawa arrangerar tillsammans konferensen A Whole New Game: Expanding the Boundaries of the History of Sports på institutet i Washington, den 30/10–1/11 2008. Deadline för papers är dessvärre passerad. Men det hela verkar spännande, och i väntan på en konferenshemsida finns mer att läsa i Call for Papers.

NASSS, de nordamerikanska idrottssociologernas förening, har förlagt sin årliga konferens 2008 till Mile High City, det vill säga Denver, CO. Konferensen äger rum den 5–8 november 2008, och ett Call for Sessions har lagts ut på konferenshemsidan. Call for Papers ”kommer snart”.

ISSOC 2008 står för International Conference on Childhood Obesity, den första internatioella konferensen någonsin på detta tema som ägt rum i Hongkong, och som går av stapeln den 13–16 november 2008. Arrangör är Department of Sports Science and Physical Education, Faculty of Education, CUHK, och initiativtagare är professor Youlian Hong. Frågor besvaras av Dr. Violette Lin, men det mesta går att utläsa av konferenshemsidan. Deadline för abstracts är passerad.

NY Youth Sport 2008 arrangeras av Idrottsfakulteten vid universitetet i Ljubljana, och äger rum den 14–16 november 2008. Man inbjuder forskare inom skilda idrottsvetenskapliga fält att medverka med papers som stämmer överens med något av symposiets fem teman, Youth lifestyles, Trends in PE teaching, Competitive youth sport, Medical aspects of youth sport, samt University sports. Deadline för abstracts är den 15 september, och man lämnar besked om abstracts godtagits den 30 september. Symposiet är flerspråkigt, dvs man håller sin presentation på valfritt språk. Symposiet kostar inte mycket, och man kan bo billigt. Konferenshemsidan innehåller denna och annan matnyttig information.

Idrott och samhälle Det EU-finansierade forskningsprojektet Sport and Social Capital in the European Union vid Institutet för offentlig förvaltning, Univesitá Bocconi i Milano, arrangerar en internationell konferens på temat The Social Impact of Sport Governance & Management i Milano den 20–22 november 2008. Konferensspråket är engelska. Man inbjuder nu europeiska idrottsforskare att inkomma med abstracts på 250 ord för paper- eller posterpresentation. Deadline för abstracts är den 30 juni 2008. Läs Call for Abstracts och mer om konferensen på konferenshemsidan.

3rd Magglingen Conference on Sport and Developmen annonseras än så länge bara med orden ”Håll rent i kalendern”. Och de dagar det handlar om är den 23–25 november 2008. Konferenshemsidan handlar därför om denn förra konferensen 2005, men det ger ju ändå lite ledtrådare till vad som kan förväntas av årets möte.

Idrott och ras i Sydney Till minnet av Jack Johnsons seger över Tommy Burns i Sydney för 100 år sedan, arrangeras konferensen Sport, Race and Ethnicity: Building a Global Understanding för att utröna hur föreställningar om ”ras” och etnicitet format internationell idrott. Konferensen äger rum mellan den 30 november och 2 december 2008. Deadline för abstracts är den 16 juni. Besök den fullmatade och väl illustrerade konferenshemsidan.

NY International Society of Sport Psychology (ISSP) har förlagt sin nästa konferens, den tolfte i ordningen, till Marrakesh, Marocko. Konferensens tema är ”Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. Något Call for Papers finns inte, men väl en tidsplan. Den 1 maj öppnades brevlådan för abstracts, som ska vara på 250 ord (short abstracts) eller max 3 sidor (long abstracts). Deadline för abstracts är den 31 oktober 2008. Senast den 30 november måste man anmäla sig för att få den lägre avgiften (359 € för medlemmar). Den som avser att presentera ett paper måste anmäla sig senast den 30 januari. Och konferensen, den börjar den 17 juni 2009 och pågår i dagarna fem, till den 21 juni. Besök konferensens snygga hemsida för ytterligare information.

Lediga platser

idrottsforum.orgs spalter är öppna för ledigförklarade akademiska tjänster inom det idrottsvetenskapliga området. Vi inbjuder lärosäten och forskningsinstitutioner från hela Norden att kostnadsfritt annonsera ledigförklarade tjänster till en sällsynt väl definierad målgrupp, genom att skicka in information om tjänsten och en länk till den formella utlysningen till redaktionen.

Universitetslektor i idrottsvetenskap till Växjö
Universitetet i Växjö ledigförklarar en lektorstjänst i idrottsvetenskap för tillträde enligt överenskommelse, men tillsättningsprocessen avslutas tidigast i början av 2009. Innehavaren av tjänsten ska i huvudsak undervisa inom ramen för Programmet för Coaching och Sport Management. Av särskilt intresse är frågor som handlar om ledning och organisering av idrotts- och hälsoorganisationer. Tjänsten innehåller dessutom undervisning inriktad mot didaktiska och metodologiska frågor inom det idrottsvetenskapliga området. Senaste ansökningsdag är den 1 augusti 2008. Läs hela utlysningen här.

Två nya doktorer

Vi uppmärksammar att två av forskarna i forumets forskarnätverk har disputerat den senaste veckan. Extra glädjande är att bägge är kvinnor; idrottsforskarvärlden är tungt mansdominerad, precis som andra delar av Academia.

Först ut var Karin Grahn, som den 30 maj försvarade sin avhandling Pojkar och flickor i idrottens läromedel: Konstruktionen av genus i ungdomstränarutbildningen vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Opponent var faktiskt en annan forumnätverkare, Kari Fasting från Norges Idrettshøgskole. Karins handledare har varit Göran Patriksson.

Karin Grahn

Karin Grahn har analyserat de läromedel som används för att utbilda ungdomstränare i fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy och simning, och hon har använt såväl kvalitativa som kvanitativa metoder. Läromedlen ger en ganska ensidig bild av att pojkar är ämnade för idrott; flickorna beskrivs följaktligen som att de utvecklas till kvinnor och kanske idrottar under tiden, medan pojkar beskrivs som att de utvecklas till idrottare.

Vi hoppas återkomma med en recensiopn av avhandlingen under hösten.

I skrivande stund, den 5 juni, faktiskt, så går Dagmar Dahl igenom samma sak som Karin Grahn gjorde för en vecka sedan. Fast i Norge, och därmed också ett något tuffare program. För Dagmar började det redan på torsdagsmorgonen, kvart över tio, med en så kallad prøveforelesning inför publik och bedømmelseskomité, med rubriken ”Theoretical and methodological challenges to the study of sport and religion”. Efter lunch var det så dags för själva disputationsakten, som i Norge tilldelas tre timmar.

Dagmar Dahl

Dagmar Dahls avhandling heter About the Comprehension of Body, Movement and Sport in Christianity, Islam and Buddhism: Impulses to the Inter-religious Ethical Discourse about Top-level Sports. Det är också i skärningspunkten mellan idrott och religion som Dagmars bidrag på forumet har rört sig. I avhandlingsarbetet har hon handletts av Torleiv Austad, med Gunnar Breivik och Herbert Haag som bihandledare. i bedømmelseskomitén sitter ytterligare forumbekanta; kommittén leds av Matti Goksøyr, medan rollerna som första och andra opponent besätts av Gertrud Pfister och Mikael Lindfelt, respektive.

Syftet med avhandlingsprojektet har varit att få fram synen på och förståelsen av kropp, rörelse och idrott inom kristendeomen, islam och buddhismen. Den moderna idrotten skapar en del etiska dilemman för de olika religionerna, till exempel dopningsproblematiken och kommersialismen, och Dagmar Dahl förespråkar en etisk diskussion om idrott som beaktar de olika religionerna och kan åstadkomma en religionsneutral idrottsetik.

Skidhistorisk konferens i Kalifornien

Redaktionen har fått ett Call for Papers för en internationell skidhistorisk konferens med det klart intresseväckande namnet From Skiing to Snow-Sport:  Cultures, Images, and Adventures. Konferensen äger rum i bedövande vackra Mammoth Lakes, Kalifornien, den 29 mars till den 3 april 2009. Ordförande i konferensens vetenskapskommitté är E. John B. Allen, eminent skidhistoriker som recenserats på forumet. CfP, som finns att läsa här har ingen uppgift om arrangerande organisation; dock utlovas ytterligare information den 1 juli, kanske kommer det upp en hemsida. Intressant är det i alla händelser för nordbor – en konferens om nordiska nationalsporter!

Olympiska spel från Berlin till Beijing


Leni Riefenstahl (1901–2002) vid klippbordet, där hon färdigställer sin film om Berlin-OS 1936, Olympia. Filmen, som introducerade helt nya tekniska och etstetiska grepp och standarder inom filmskapandet, har sedan länge frikopplats från nazianstrykningen, och hyllas unisont som världens kanske bästa idrottsfilm. Bilden från Leni Riefenstahl, Olympia (Taschen 2002).

Idrotten, sägs det, kom till det grekiska fastlandet från Kreta, där den uppstått under den minoiska kulturen ca 3000–1700 f.v.t., och under den mykenska perioden (1500–1000 f.v.t.) utvecklats med nya tävlingsformer och fastare regelverk. Fastlandsgrekerna fortsatte utvecklingen av idrotten mot mer utpräglad tävlingsidrott med färre uppvisningsinslag, och man införde nya grenar som innebar mer av tävling man mot man. Exempel är kapplöpning och kappkörning med häst och vagn; båda dessa ingick i de olympiska spel som inleddes 776 f.v.t. och pågick i olika former fram till 393 v.t., då de förbjöds av kejsar Theodosius. Under dessa nästan tolvhundra år förändrades spelens karaktär och innehåll, men till de klassiska olympiska grenarna brukar man räkna boxning, brottning, pankration (en blandning av boxning och brottning), hästsport (ritt, två- och fyrspann), löpning, samt femkamp (brottning, diskus, längdhopp, löpning, spjut).

Kroppsdyrkan genomsyrade antikens Grekland. En vältränad kropp var i mångt och mycket målet för den unge mannens fostran, och redan som barn skolades pojkar i fysisk träning som en del av deras uppfostran och utbildningen. Den fysiska och andliga skolningen syftade till att skapa goda män i de grekiska stadsstaterna, men kroppskulten var också ett mål i sig. Ungdomar tränade nakna, gärna till musik, och den erotiska konnotationen understryks av att gymnasiernas främsta gudom var Eros. Men nakenheten hade också icke-erotiska innebörder. Målet med fostran var att uppnå arete, excellens, som krigare, atlet, medborgare, tänkare, talare. Nakenheten blev därmed en manifestation av arete: den förträfflige har inget att dölja, dygden är hans klädnad.

Man undrar så smått vilka delar av de antika idealen Pierre de Coubertin hade i åtanke när han, i sin strävan att återupprätta Frankrikes ära efter det nesliga nederlaget mot Preussen 1871, introducerade tävlingsidrott enligt olympisk modell i syfte att förvandla fransk ungdom till starka män och kraftfulla ledare. Med tanke på tidsandan vid 1800-talets slut var det knappast eroticeringen, utan snarare just fysisk och intellektuell arete. Med längtansfulla blickar riktade mot det ärorika antika Grekland inleddes i alla händelser den moderna olympiska eran, och med andra exempel på nostalgisk längtan efter antika ideal inleder lundahistorikern Kristian Gerner sin personliga betraktelse över de moderna olympiska spelens historia. Med Berlin-OS 1936 som ett slags resonansbotten leder han läsaren på en lärd resa genom ett drygt sekel av olympiader – insiktsfullt, kunnigt, kritiskt.
Med Youtubes hjälp bjuder vi här på ett utsnitt ur Leni Riefenstahls Olympia-film:


Välkommen till idrottsforum.orgs nittiofemte uppdatering sedan starten den 6 juni 2003 – för på dagen fem år sedan. Vi firar detta med att bjuda på en jätteuppdatering om OS och Kina och idrott och politik, som ska räcka hela sommaren! Nästa uppdatering läggs nämligen ut först den 3 september 2008. (Vill du slippa oroa dig för att missa något så kan du kostnadsfritt anmäla dig till vår mailinglista, och få ett e-brev som en påminnelse om att sajten uppdaterats. Klicka och skicka!)
Det har varit händelserika fem år; forumet har utvecklats kvantitativt och kvalitativt på ett sätt som få trodde var möjligt. Internet är ju fullt av publikationsprojekt som havererat, oftast på grund av resursbrist men säkert också i många fall brist på kompetens inom den här relativt nya publiceringsformen. Men forumet har stått rycken, mycket tack vare att Enheten Idrottsvetenskap vid Malmö högskola stöttat oss som arbetar med sajten.
Det har blivit över 200 artiklar och över 500 bokrecensioner på de här fem åren, och samtliga finns naturligtvis tillgängliga ett par musklick bara från löpsedeln, forumets viktiga ansikte utåt. Dessutom har vi publicerat ett åttiotal andra texter, krönikor, debattinlägg, konferensrapporter och liknande. De 95 uppdateringar som har lagts ut under de här fem åren har i snitt lockat 1 800 unika besökare; för 2007 års uppdateringar var snittet 3 400!
Vi tar nu nya djärva initiativ för de kommande fem åren, varav ett presenteras på denna löpsedel, satsningen på att komplettera det redan nu generösa utbudet av texter med vetenskapliga artiklar som publiceras först efter att de godkänts av referenter, det som i engelskspråkiga länder går under beteckningen peer review. Vi jobbar med andra ord vidare, och vi hoppas att ni hänger med oss in i framtiden.

En av idrottsforum.orgs främste tillskyndare, professorn i idrottsvetenskap vid Malmö högskola Tomas Peterson, uppdrogs i fjor av regeringen att utvärdera det statliga stödet till idrotten och att komma med förslag till framtida arrangemang. Efter ett drygt års hårt arbete överlämnade han på onsdagen den 4 juni sin utredning till idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Den fick namnet Föreningsfostran och tävlingsfostran – en utvärdering av statens stöd till idrotten och kan laddas ned från regeringens webbplats.
Petersons förslag är många, liksom direktiven för utredningen var många; i sammanfattning kan man läsa om dem här eller, i fulltext, i utredningen. Utredningen är på flera punkter kritisk mot Riksidrottsförbundets (RF) sätt att hantera de statliga stödpengarna, och en del av förslagen gör att RF känner sig trampade på tårna. Peterson anklagas för att ha haft en idrottskritisk förhandsinställning; vi noterar att han i sin presskonferens i samband med överlämnandet utnämnde sig själv till en av idrottens mest kritiska vänner. Vi får anledning att återkomma till Tomas Petersons utredning. Forumet planerar att själva nagelfara slutbetänkandet i en tidig höstuppdatering. Var med då.

Trevlig sommar!

Kjell E. Eriksson
Redaktör

Idrotten som politikens moraliska ställföreträdare


Den danska debatten om Beijing-OS och eventuell bojkott kom att leda till krav från vissa politiska partier på kulturministern, tillika idrottsministern, Brian Mikkelsen och kronprins Frederik att de skulle avstå från att närvara vid spelens öppningsceremoni. Mikkelsen kunde tänka sig en bojkott om inte samtal mellan Tibet och Kina kom igång. Kanske hade han i upphetsningen glömt att kronprinsen är mitt i en kampanj för att bli invald i IOC efter Kai Holm, som slutar 2009. Statsminister Fogh Rasmussen var inte sen att påpeka detta för sin idrottsminister, och efter några dagar meddelade Mikkelsen att om regeringen skulle delta så skulle han självklart vara där som representant för regeringen.

Under vårens bitvis häftiga meningsutbyten rörande de olympiska spelen i Beijing i sommar har krav på bojkott av spelen rests från olika håll i olika länder – om än som regel halvhjärtat, som om de som ställt kraven inte vore helt övertygade om det troliga i att dessa skulle hörsammas och realiseras. Och kanske är bojkotternas tid förbi när det gäller olympiska spel; tidigare bojkotthot och fullgångna bojkotter manar knappast till efterföljd. De första spel som frambringade så starka känslor att bojkott kom på tal var sommarspelen i Berlin 1936. Leif Yttergren har i dessa spalter redogjort för kraven på bojkott av Berlin-spelen som följde på den allt mera judefientliga politiken i Tredje Riket, och försöken från IOK och dess president, svensken Sigfrid Edström, att lägga locket på kritiken och hålla undan för bojkottkraven. Deras arbete kröntes med framgång; endast ett land uteblev av politiska skäl. Spelen i Montreal 40 år senare bojkottades av 28 afrikanska nationer i protest mot att Nya Zeelands rugbylag turnerat i Sydafrika tidigare samma år. Bojkotten var sannolikt en viktig symbolhandling, men det skulle dröja nästan 15 år innan apartheid upphörde i Sydafrika. Moskva-spelen 1980 bojkottades av en rad västländer som en protest mot Sovjetunionens invasion av Afghanistan året innan. Sovjets ockupation av landet pågick dock i ytterligare tio år. Den sovjetledda bojkotten mot OS i Los Angeles 1984 omfattade 14 länder, främst inom östblocket, och får närmast betraktas som en hämndåtgärd för bojkotten 1980. Möjligen ledde denna sovjetiska sandlådereaktion till att bojkottvapnet i OS-sammanhang desarmerades för gott.

Bojkottkraven inför årets spel får en släng av realism när de riktas mot statschefer och andra politiker som är inbjudna att på plats uppleva det högtidliga öppnandet av spelen i Beijing – ceremoniell bojkott, med andra ord. En del statschefer och andra politiker har faktiskt hotat med att utebli om Kina inte inleder samtal med anhängarna av ett fritt, eller friare, Tibet. I Danmark fick denna fråga en pikant extra dimension; kraven restes i Danmark på att danska politiker och landets kronprins skulle avstå från deltagande i öppningsceremonin – samme kronprins som aspirerar på en plats i Internationella Olympiska Kommittén efter Kai Holm, som avgår 2009. En partipolitisk debatt uppstod som följdes med stort intresse av idrottshistorikern Jørn Hansen, inte minst eftersom den var ett besynnerligt omvänt eko av diskussionen 28 år tidigare; de som 1980 var emot var nu förespråkare för bojkott, och vice versa. Hansens artikel, som tar sin utgångspunkt i ett citat av PO Enquist om idrotten som politikens moraliska ställföreträdare, bjuder på en samtidsanalys i historiskt ljus, där inhemsk partipolitik framstår i all sin ankdammsaktiga småsinthet och förvirring.
Med Bang i Berlin 1936


I sitt reportage i DN från öppningsceremonin i Berlin-OS 1936 fäste Barbro Alving stort avseende vid de olika nationernas agerande framför hedersläktaren där bland andra Adolf Hitler fanns. Hitlerhälsning eller inte, det var frågan. Bilden visar de första medlemmarna i den franska truppen, som synes med händerna i vädret i en fullgången Hitlerhälsning. Se mer från de olika nationernas inmarsch i filmen nedan.

Barbro Alving, signaturen Bang, är en färgstark figur i svensk presshistoria. Efter studentexamen inledde hon 1928 sina studier vid Stockholms högskola, men avbröt dem samma år för att som nittonåring bli volontär på Stockholms Dagblad. Efter några år som redaktionssekreterare på veckotidningen Idun – ”för kvinnan och hemmet” – återupptog hon studierna, för att tre år senare hoppa av för gott, utan examen, för en anställning som journalist på Dagens Nyheter 1934. Alvings lediga prosa och hennes humoristiska och humanistiska anslag uppmärksammades av tidningsledningen, och när DN ville komplettera den rena idrottsbevakningen av de olympiska spelen i Berlin 1936 skickade man den blott tjugosjuåriga Alving. Uppdraget var att spegla vardagen i Tyskland och Berlin under spelen, inte att agera utrikes- eller sportreporter. Det blev starten på en lång karriär som resande reporter; inte minst rapporterade hon från en rad krigsskådeplatser. Alving lämnade Dagens Nyheter 1959 i protest mot tidningens krav på svenska atomvapen. Hennes journalistiska gärning förlade hon därefter till Vecko-Journalen som reporter och kåsör (under pseudonymen Käringen mot strömmen). Under hela sin karriär recenserade hon dessutom både film och deckare, och hon gjorde flera radioprogram. Barbro Alving dog 1987.

Alvings reportage från Berlin under juli-augusti 1936 blev mycket uppmärksammade i Sverige. Hon ringde hem sammanlagt 18 reportage under sina fyra veckor i den tyska huvudstaden, och när hon kom tillbaka till Stockholm förvånades hon, och smickrades, över sin plötsliga celebritetsstatus: ”Tyck inte att jag skryter men jag måste ju säga som det är. Kapten var för första och enda gången artig och jag fick 300 kronor i gratifikation. Så nu är man Sveriges styvaste journalist, piddelipej, komiskt det är vad det är. Men du fattar ju att jag är glad, det här klarar hela karriären”. Författaren Rolf Yrlid, med bland annat ett antal uppmärksammade dokumentärromaner bakom sig, stötte på Bang när han arbetade med sin senaste roman, Till Madrid: Tre svenskars närvaro under det spanska inbördeskriget (2006); en av dem var Alving, spanska inbördeskriget var en de krigshärdar hon rapporterade från. Intresset som då väcktes har avsatt sig i en kommenterad sammanställning av Alvings Berlinreportage, Dagbok från Berlinolympiaden 1936 (Atlantis 2008), samt en specialskriven artikel för idrottsforum.org i vilken han framhåller Bangs förmåga att ta med sig sina läsare till de händelser hon bevittnar och beskriver, att levandegöra skeenden på ett närmast filmiskt sätt. Barbro Alving framstår som en av förra seklets mest betydande svenska journalister, och med Rolf Yrlids hjälp får vi göra henne sällskap i det som blev hennes första stora journalistiska framgång.
Och här är inmarschen i Leni Riefenstahls tolkning:

Två dopade svenskar i OS


Gamle storbrottaren Tomas Johansson, här omgiven av ett gäng knattebrottare från Råneå BK i mars 2008, lyckade utöver silvret i Los Angeles 1984 – som han ju fick lämna tillbaks – plocka hem ett imponerande antal medaljer: VM-guld i tungvikt, grekisk-romersk stil, 1986, silver vid OS 1992, VM 1987 och 1989 samt vid EM 1987 och 1991, brons vid OS 1988, VM 1989 och EM 1986, 1988 och 1989, och dessutom 28 SM (inkl. fristil) 1981–97. 1986 fick han såväl Svenska Dagbladets bragdmedalj som Radiosportens Jerringpris.

Bruket av prestationshöjande medel i samband med idrott är lika gammalt som idrotten självt. Redan de gamla grekerna sägs ha hjälpt sina atleter att uppnå bästa möjliga resultat genom speciella dieter och behandlingar. Man ska också ha experimenterat med olika gifter extraherade ut fikon och svamp. Härom vittnar filosofen Filistratos och läkaren Galenos, och man kan finna referenser i Iliaden och Odyssén. Exemplen är många, och handlar väl i grunden om en synnerligen mänsklig motsättning, den mellan ambition och lättja, mellan citius, altius, fortius och att spara på krafterna för kommande stordåd. I denna ambivalens mellan olika drifter ligger en viktig del av förklaringen till människans framsteg under hela civilisationsprocessen. Inom den tidiga idrotten handlade det i stor utsträckning om att överhuvudtaget orka, som i de engelska gångtävlingarna som på 1870-talet kunde pågå i en vecka över en sträcka på 80 mil (då hjälpte opium) eller de populära sexdagarsloppen på cykel (nitroglycerin spädde på krafterna). Vi har i dessa spalter kunnat läsa Fred Lortz, som plockade hem maratonguldet i de olympiska spelen i St. Louis genom att åka bil halva sträckan. Han avslöjades dock, och segern tilldömdes istället Thomas Hicks, som klarat av att ta sig i mål med hjälp av stryknin och konjak. Bilturen var fusk, men dopning var inget problem.

De olympiska spelen har blivit skådeplats för ett antal uppmärksammade dopningsfall – mest känt är väl Kanadas 100-meterslöpare Ben Johnson, Söul 1988 – och OS är också en viktig arena för kampen mot dopning. Men så sent som 1968, då OS gick i Mexiko City, var det fortfarande tillåtet att dra i sig ett par starköl innan skyttemomentet i modern femkamp, för att lugna nerverna. Men bara ett par, och tävlingsledningen kunde vara nog så sträng om gränsen på 0,4 promille överskreds. Det fick svensken Hans-Gunnar Liljenwall erfara. Genom att inte hålla reda på hur mycket han verkligen drack blev han den förste någonsin som diskvalificerades för bruk av dopningspreparat vid olympiska spel, vilket också medförde att Sverige fråntogs lagbronset. Liljenwall är ett av två svenska fall av dopning i OS som idrottshistorikern Björn Sandahl studerar och analyserar i sin artikel; den andra är brottaren Tomas Johansson, som ertappades med anabola steroider i kroppen i Los Angeles-spelen 1984 och blev av med sin silvermedalj. Sandahl är speciellt intresserad av hur den svenska medierapporteringen förändrades under de 16 år som förflöt mellan Liljenwalls och Johanssons dopningsavslöjanden, och han har läst Aftonbladet och Expressen för att få ett mått på synen på dopning i den svenska idrottsoffentligheten. Trots att undersökningen omfattar bara två fall, kan Sandahl dra flera intressanta slutsatser om såväl dopningens som idrottens och m dias utveckling, även bortom 1984.
Idrott och kapitalism i Kina


En aspekt av kapitalismen inom idrotten är sponsringen av idrotter och idrottare, och därmed värdering av enskilda sporter utifrån deras publika attraktionskraft och kommersiella potential. Sponsorerna kastade inte precis pengar efter Kinas tennislag innan 2004; men när Sun Tiantian (bilden) och Li Ting vann guld i dubbeln i Aten-OS och blev nationens hjältar, då blev tennis plötsligt väldigt populärt hos såväl publiken som sponsorerna.

Idrottens globalisering har i stor utsträckning handlat om att världen utanför Europa ska få lära sig, och lära sig älska, västerländsk, och framför allt europeisk, idrott. Redan tidigt i koloniseringen och domesticeringen av världen utanför Europa användes fysisk träning för att disciplinera den infödda befolkningen i kolonierna, inte sällan hand i hand med kristen mission; muscular Christianity associeras som regel med brittisk imperialism under den viktorianska eran, men tankarna fanns redan hos Rousseau. Genom att särskilt betona lagsporter inom idrott spreds brittiska idrottsideal till kolonierna i Afrika, Asien och Mellanamerika. De riktigt starka nationerna inom exempelvis cricket och rugby idag står i stor utsträckning att finna i det brittiska samväldet, och idrottstävlingen Commonwealth Games är tveklöst den starkast sammanhållande faktorn i det ganska avdankade brittiska imperiet. Fotbollen är annars det bästa exemplet på framgångsrik ”globalisering” av europeisk idrott. Bara USA har lyckats stå emot dess världserövring, enastående för en enskild idrott. Den olympiska rörelsen har nog ändå varit den mest effektiva globaliseringsmaskinen. Nästan bara europeiska idrotter är med, och jordens alla länder – senast det begav sig, i Aten 2004, saknades bara ett land, Västsahara, och det får Marocko svara för.

Så med den europeiska civilisationens sporter ordentligt globaliserade blir det naturligt att den senaste utvecklingen inom västerländsk idrott också blir föremål för export till de ställen dit den inte hittat än. Och det handlar naturligtvis om den accelererande kommersialismen av idrotten, som går hand i hand med professionaliseringen och medialiseringen, och framväxten av en specifik idrottskapitalism vars kännetecken är sammansmältningen av medieindustrin och sportvaruproducenter med idrottens organisationer. Den processen har pågått en tid, naturligtvis; Peter Dahlén anser att IOKs beslut 2001 att ge spelen till Beijing och Kina, en hårdhänt diktatur som förenar yxkommunism med rovkapitalism, markerar idrottskapitalismens slutgiltiga genombrott i Kina. Dahlén tecknar i sin artikel bakgrundshistorien, med exempel som amerikansk basketball, som redan i slutet av 1980-talet gjorde inbrytningar på en rad nya marknader, däribland, och främst, Kina; europeisk fotboll kom till Kina på 1990-talet, och formel 1 på 2000-talet. Det har sagts förut: Mot den sortens ekonomiska intressen har humanistiska tankar om demokrati och självbestämmande inte mycket att sätta emot.
EM-special

I idrottsforum.orgs uppdatering den 20 februari i år kunde vi berätta om det finska företaget BayMiner som har utvecklat ett prediktionsverktyg, med vilket andra företag direkt på Internet kan analysera projekt eller verksamhetsdelar för att avgöra hur det ska gå, varför det går som det går, och vad man ska ändra på för att undvika att det går som det kan gå. Det hela bygger på avancerade probabilitetsbedömningar och –analyser, och företagets algoritmer är världsledande vad avser både prestande och snabbhet.

Men man hade också förenat nöjet med nytta, och utvecklat en prediktor för de kommande UEFA Cup- och Champions League-matcherna våren 2008. Det var rätt kul att redan då kontrollera hu väl BayMiners sannolikhetskalkyler stämde. Så det är väl inte att undra på att Ralf Ekholm et consortes snickrat ihop en ny prediktor när nu Europamästerskapen i fotboll ska avgöras – dock utan Finland (och Norge, och Danmark, och Island...). Här finns alla 16 lagen att ställa mot varandra i två dropdownmenyer, och prediktorn räknar ut sannolikheten för tre möjliga resultat, vinst eller förlust för ”hemmalaget” respektive oavgjort.

Prediktion för Sveriges match mot Spanien.
Klicka på bilden för att gå till Prediktorn.

När Sverige tisdagen den 10 juni vid åttahalvniotiden springer in på EM Stadion Wals-Siezenheim i Salzburg för att möta Grekland, så säger BayMiners prediktor att sannolikheten för svensk seger är 34% och för grekisk seger ”bara” 30%. Det är 36% sannolikhet för ett oavgjort resultat. Mindre uppmuntrande är det att ta del av prediktionen för Sveriges andra match, mot Spanien den 14 juni. Sannolikheten för spansk seger är 54%! Å andra sidan, precis så hög är sannolikheten för svensk vinst mot Ryssland den 18 juni, så hoppet om en kvartsfinalplats lever.

BayMinere erbjuder fotbollsnördar en möjlighet att själva tävla i EM, nämligen mot prediktorn. Gör dina egna kalkyler, ta fram Prediktorns, och se sedan matchen. På så sätt blir det säkert ännu mer spännande i soffan i juni.

Och på tal om Sverige och Sveriges chanser: England står ju över EM i år, så vem ska engelsmännen heja på? Svaret på den frågan kommer i sång och musik och rörliga bilder:

TIDSKRIFTEN XXIII
Olympiska tidskrifter


Det framstod som närmast självklart, och ändå så genialt, att i ett temanummer föranlett av de olympiska sommarspelen i Beijing 2008 presentera vetenskapliga tidskrifter med olympisk inriktning. För det måste väl finnas sådana? Vi skrev till Nuria Puig, Head of Universities Relations på IOKs informationskontor i Lausanne. Och så var det. Nuria gav oss två tidskriftsnamn, Journal of Olympic History, som är officiellt organ för International Society of Olympic Historians (ISOH), som också står som utgivare, samt Olympika: The International Journal of Olympic Studies som utges av International Centre for Olympic Studies vid University of Western Ontario. Låt oss börja med den senare.

Olympika: The International Journal of Olympic Studies har utkommit sedan 1992, och är inte blott en vetenskaplig tidskrift som många andra utan också officiellt organ för Centre for Olympic Studies. I varje tidskriftsnummer – den utkommer en gång per år – finns också en del information om aktiviteter på centret och dess stadgar. Uppgifterna på centret hemsida för tidskriften är aningen föråldrade – den senaste utgåvan där är 2005 års årgång, och i samband därmed framgår att man kan beställa skriften från centret till priset av 20–25 USD, lite beroende på var man bor i världen. Tidskriften distribueras dessutom elektroniskt och open acces genom LA84 Foundation och deras digitala arkiv. Man får en känsla av att dessa arkiv i första hand är sökbara – det finns ingen länk till hela nummer, men länken ovan går lite utanför de upptrampade stigarna.

Redaktörer för den åtminstone i LA84-stiftelsens arkiv senaste utgåvan, Volume 16 2007, är Robert K. Barney, University of Western Ontario, och Michael K. Heine, University of Manitoba. Recensionsredaktör är Gordon H. MacDonald, UWO. Av de nio medlemmarna i redaktionsrådet är tre kvinnor, av vilka två har anknytning till forumet, Kari Fasting och Gertrud Pfister. Utöver Norge och Danmark är också USA, Kanada, Nya Zeeland och Frankrike representerat.

Volym 16 bjuder på fyra artiklar: Mormons and the Olympics. Constructing an Olympic Identity av David J. Lunt; Sport, Drugs, and the Cold War. The Conundrum of Olympic Doping Policy, 1970-1979 av Thomas M. Hunt; Stymied Expectations. Buenos Aires’ Persistent Efforts to Host Olympic Games av Cesar R. Torres; samt J. Sigfrid Edström, Anti-Semitism, and the 1936 Berlin Olympics av Leif Yttergren. I en så kallad research note skriver John A. Soares, Jr. om The ‘Semi-Final’ That Wasn’t: When the USA Stunned the USSR at Lake Placid. Dessutom recenseras fyra böcker och sex vetenskapliga artiklar ur andra tidskrifter.

Den andra olympiska tidskriften vi fått kännedom om är alltså ISOHs Journal of Olympic History. Tidskriftens hemsida är en del av ISOHs webbplats, och av förstasidan framgår att tidskriften från grundandet 1992 fram till och med höstnumret 1996 hette Citius, Altius, Fortius, samt att redaktionen idag utgörs av redaktörerna Karl Lennartz och Stephan Wassong, med biträdande redaktörerna Bob Barney, Philip Barker, Anthony Th. Bijkerk och Thomas Zawadzki. Tidskriften utkommer med tre nummer per år, men uppgift saknas om prenumerationspriser och -förfarande, och om tidskfiten ens trycks på papper. Länken ”Latest issue” leder till en sida som beskriver ett specialnummer om de konsttävlingar som en gång på världen var en del av OS-programmet. Vilket nummer det är, är dock inte angivet. Man håller på att introducera ett sällsynt klumpigt söksystem som inte är färdigt än. Hela webbplatsen är mycket spretigt uppdaterat. Länken ”Dödsrunor” går till 2006 års dödsfall bland olympier. Detsamma gäller ”Månadens olympier”, något som introducerades i april 2006 och där den senaste utsågs i juli samma år.

Det är med andra ord inte lätt att få veta något om Journal of Olympic History – oväntat och förvånande i dessa tider av open access-tänkande. Men de tolv första årgångarna finns lagrade i LA84-stiftelsens arkiv, på den här genvägsadressen. Här framgår att tidskriften, att döma av tidigare nummer, till utformning avviker från de tidskrifter vi annars presenterar på forumet. Artiklar är som regel mellan en och fem sidor och har inte sällan anekdotisk karaktär eller mycket snäv inriktning. Vi får således avstå från att lämna smakprov ur innehållet av flera skäl.

Tidskriftsnytt

Sedan förra uppdateringen har det kommit nya nummer av fem akademiska idrottstidskrifter, och vi presenterar i vanlig ordning däri ingående artiklar som en service till våra surfare. Klicka i förekommande fall på artikelnamnet för att läsa ett abstract.

International Journal of the History of Sport Vol 25 No 7 2008 ”Preparing for Glory: Beijing 2008 – Chinese Challenge in the ‘Chinese Century’”:

Prologue: Beijing 2008 - The Mixed Messages of Contemporary Chinese Nationalism av Julia Lovell; Olympic Aspirations: Chinese Women on Top – Considerations and Consequences av Dong Jinxia och J. A. Mangan; Olympian Politics in Beijing: Games but not Just Games av Kevin Caffrey; Dancing Around the Elephant: The Beijing Olympics – Taiwanese Reflections and Reactions av Junwei Yu och J. A. Mangan; Sport as Public Diplomacy and Public Disquiet: Australia's Ambivalent Embrace of the Beijing Olympics av Peter Horton; The Dish Might Be Overspiced: Fears, Doubts and Criticisms in French Perceptions of Chinese Olympic and Other Successes av Thierry Terret; Creative Tensions: 'Join in London' Meets 'Dancing Beijing'- The Cultural Power of the Olympics av Vassil Girginov; Preparing to Take Credit for China's Glory: American Perspectives on the Beijing Olympic Games av Mark Dyreson; Epilogue: Sideshow Beijing 2008: An Absence of Euphoria beyond the Southern Clouds av Kevin Caffrey.


Sport in History Vol 28 No 2 2008:

'Only the British Appear to be Making a Fuss': The Science of Success and the Myth of Amateurism at the Mexico Olympiad, 1968 av Vanessa Heggie; Football and Beer in the 1960s: Transformation of the British Brewing Industry and its Impact on Local Identity av Niall McCrae; A Response to Vamplew and Some Comments on the Relationship Between Sports Historians and Sociologists of Sport av Dominic Malcolm; Bowling Maidens Over: 1931 and the Beginnings of Women's Cricket in a Yorkshire Town av Peter J. Davies; Dave Sands as Local Hero and International Champion: Race, Family and Identity in an Industrial Working-class Suburb av Christopher Mooney och John Ramsland; The German Influence on the Development of the US Playground Movement av Stephan Wassong.


The Sport Psychologist Vol 22 No 2 2008

Sources of Strain Among Elite UK Track Athletes av Jane McKay, Ailsa G. Niven, David Lavallee och Alison White; “Amplification of Error”: A Rapidly Effective Method for Motor Performance Improvement av Chiara Milanese, Gabriella Facci, Paola Cesari och Carlo Zancanaro; Performance Enhancement With Music in Rowing Sprint av Maria Rendi, Attila Szabo och Tamas Szabo; The Role of Repression in the Incidence of Ironic Errors av Tim Woodman och Paul Davis; Effective Coaching in Action: Observations of Legendary Collegiate Basketball Coach Pat Summitt av Andrea Becker och Craig A. Wrisberg; Reducing Heavy Drinking in Intercollegiate Athletes: Evaluation of a Web-Based Personalized Feedback Program av Diana M. Doumas och Tonya Haustveit.


Sociology of Sport Journal Vol 25 No 2 2008

Olympism and Consumption: An Analysis of Advertising in the British Media Coverage of the 2004 Athens Olympic Games av Joseph A. Maguire, Katie Butler, Sarah Barnard och Peter Golding; Producing Allblacks.com: Cultural Intermediaries and the Policing of Electronic Spaces of Sporting Consumption av Jay Scherer och Steven Jackson; “Just a Normal Bad Part of What I Do”: Elite Athletes’ Accounts of the Relationship Between Health and Sport av Nancy Theberge; Masculine Hegemonic Hoops: An Analysis of Media Coverage of March Madness av Edward (Ted) M. Kian, John Vincent och Michael Mondello; The Mäori All Blacks and the Decentering of the White Subject: Hyperrace, Sport, and the Cultural Logic of Late Capitalism av Brendan Hokowhitu och Jay Scherer; “We Be Killin’ Them”: Hierarchies of Black Masculinity in Urban Basketball Spaces av Matthew Atencio och Jan Wright.


International Journal of the History of Sport Vol 25 No 8 2008 ”Regional Issue: Europe”:

Introduction: Sport, Europe and Migration av Thierry Terret; Sport and Immigration in Germany av Diethelm Blecking; Italian Immigration and Sports in the Iron-producing Basin of Briey (1900-43) av Jean-Pierre Favero; Between Ethnic Separation and Assimilation: German Immigrants and their Athletic Endeavours in their New American Home Country av Annette R. Hofmann; Foreign Fields and Foreigners on the Field: Irish Sport, Inclusion and Assimilation av Mike Cronin, David Doyle och Liam O'Callaghan; The Migration of Professional Algerian Footballers to the French Championship, 1956-82: The 'Desire for France' and the Prevailing National Contexts av Stanislas Frenkiel och Nicolas Bancel.

Googla idrottsforum.orgs websidor för att hitta texter om det som intresserar just dig! Tänk på att det finns texter på danska, engelska, norska och svenska.

Google


Sök idrottsforum.org Sök hela Internet

Recenserade böcker

Som temat bjuder i denna uppdatering har vi samlat in, och publicerar, recensioner av inte färre än 13 böcker som på olika – mycket olika, till och med – sätt knyter an till OS, sommarspel Kina, och diktaturer. Klicka på en boktitel för att gå direkt till recensionen, eller här för att komma till recensionslöpsedeln dä man kan läsa mer om var och en av recensionerna.

Protesterna mot spelen i Beijing har varit många, väl underbyggda, högljudda, ibland spektakulära, och stötts av många. Den hårdaste svenska kritiken mot valet av Kina som OS-land, och mot Kinas politiska system, har levererats av Sverker Lindström i boken Det stora sveket: Den olympiska rörelsen i diktaturens tjänst (Atlas). Vår recensent Lars-Erik Alkvist berördes starkt av de fakta som läggs fram i boken om inre och yttre förtryck och om IOKs förräderi mot de egna idealen.

En allvarligt menat försök att kontextualisera spelen i Beijing i förhållande till den olympiska rörelsen och till idrott, media och samhälle i dagens Kina görs i antologin Owning the Olympics: Narratives of the New China (University of Michigan Press), sammanställd av Monroe E. Price och Daniel Dayan. Marina Svensson, sinolog vid Lunds universitet, tycker att boken ger en bakgrund till att förstå skillnaderna i synsätt mellan västerländska regeringar och regimen i Beijing när det gäller sommarens olympiska spel

Liknande ambitioner som Price och Dayan har Grant Jarvie, Dong-Jhy Hwang och Mel Brennan med sin bok Sport, Revolution and the Beijing Olympics (Berg Publishers). Mot bakgrund av en idrotts- och kulturhistorisk analys av Kina, och inte minst västerlandets roll i kinesiskt idrottsliv, argumenterar författarna för en relativistisk tolkning av begreppet mänskliga rättigheter. Daniel Arvidsson recenserar och imponeras av argumentationen, men reserverar sig på en del punkter.

Susan Brownell, amerikansk socialantropolog, har studerat i Kina, och till och med tävlat med sitt universitets lag i idrott. Hon argumenterar också hon utifrån inhemsk kinesisk idrottshistoria för att Kina inte bara ska anordna sommarspelen 2008, utan också för att de förstjänar att få spelen. Beijing’s Games: What the Olympics Mean to China (Rowman & Littlefield) recenseras också den av Marina Svensson.

Olympiska spelen är i inte ringa utsträckning ett område för historisk forskning, och som sådant
närmast outtömligt. En vinkling på den olympiska historien är spelens vidgade internationella karaktär – numera är ju spelen globala. Den vinklingen blev en antologi sammanställd av Boria Majumdar och Sandra Collins, Olympism: The Global Vision: From Nationalism to Internationalism (Routledge). Björn Sandahl fann en del bra bidrag men en ofullgången bok.

En helt annan olympisk historia berättas av Keith Baker i hans The 1908 Olympics: The First London Games (SportsBooks). Baker är journalist och amatörhistoriker, och boken är inte fri från spår av båda dessa karriärval. Men den blir bättre ju längre den varar, och, konstaterar Frank Östergren, slutet är riktigt bra.

Olympisk historia av ett helt annat slag står Rolf Yrlid för. Han har sammanställt Barbro Alvings arton OS-reportage från Berlin 1936 för Dagens Nyheter i en behändig volym, Dagbok från Berlinolympiaden 1936 (Atlantis) som han också försett med ett kunnigt och förklarande efterord. Emma Tornborg, som är rätt svag för Bang, njuter i fulla drag av en av Sveriges bästa reportrar genom tiderna.

Men olympisk forskning är förvisso mer än bara dess historia. Flera av denna uppdaterings nya böcker tar upp olika samhällsvetenskapliga aspekter. Ett samhällsvetenskapligt grepp över hela OS tas i boken The Olympic Games: A Social
Science Perspective (CABI), som är en uppdaterad andra utgåva av originalet från 1999. Författare nu som då är Kristine Toohey och A. J. Veal. Jørn Hansen har recenserat den för forumet, och han kojnstaterar att den är en användbar handbok utan omvälvande nyheter.

Detta att organisera olympiska spel är som var och en förstår en vetenskap i sig. Eleni Theodoraki har skrivit en vetenskaplig bok om detta, Olympic Event Organization (Butterworth-Heinemann), som dessvärre inte riktigt lever upp till ämnet potential. Det konstaterar Hallgeir Gammelsæter efter att ha genomlidit knappt tvåhundra sidor av torr prosa, långa citat och alldeles för lite teori.

Staden spelar en helt avgörande roll i OS-sammanhang. Det är städer, inte länder, som organiserar OS, och städer kan dra stora fördelar av arrangemanget. Om detta handlar antologin Olympic Cities: City Agendas, Planning, and the World’s Games, 1896–1912 (Routledge), sammanställd av John R. Gold och Margaret M. Gold. Karin Book, vars sepciella forskningsområde detta är, har smärre invändningar men är i grunden mycket positiv.

En annat centralt område för forskning när det gäller sport i allmänhet och olympisk sport i synnerhet är turism. Här finns stora pengar att tjända för värdstaden, och det är viktigt att förstå vad som attraherar respektive repellerar turister. Mia Larson har läst en bok i ämnet, Mike Weeds Olympic Tourism (Butterworth-Heinemann), som fungerar som introduktionsbok men som i alltför stor utsträckning sysselsätter sig med kategoriseringar och modeller.

Media är oumbärligt för modern sport, och sport är oumbärligt för moderna media. Krångligare än så är det inte. Knut Helland har talat om detta som ett symbiotiskt förhållande; Knut Helland är det också som recenserar Andrew C. Billings’ Olympic Media: Inside the Biggest Show on Television (Routledge), som handlar om det amerikanska TV-bolaget NBC och deras OS-sändningar det senaste decenniet. En viktig studie, tycker vår recensent.

Vi avslutar den här ordrika genomgången av recensionböcker med att gör det lättare för den som helt ska hänge sig åt spelen när de väl tar sin början den 8 augusti. Framför teven. Åtminstone för svenska sportälskare. Frank Östergren gör en rejäl tumme upp för Sune Sylvéns och Ove Karlssons OS: Historia och statistik (Norstedts). ”Vi är vad vi heter”; 200 sidor OS-historia och 200 sidor OS-statistik. Precis vad man behöver. Håll till godo:

Läs mer om dessa böcker på recensionslöpet, som också länkar till samtliga bokrecensioner som publicerats i dessa spalter, för närvarande av
510 titlar.

Se här listan över böcker som just nu ligger ute på recensent, och listan över böcker som ligger på redaktionen och väntar på en recensent. Kanske på just dig?

Radio Days

Det skrivs gärna och mycket i dessa spalter om idrottens medialisering, som ett i huvudsak modernt fenomen. Men hur modernt är det, egentligen? Är det kanske snarast fråga om kvantitativa förändringar under hela 1900-talet, och inte ett kvalitativt språng under 1970-talet? Om detta kan di lärde möjligen komma att tvista, men faktum kvarstår: ganska tidigt i den moderna tävlingsidrottens historia blev det uppenbart att idrottshändelser intresserar betydligt fler människor än de som kan avnjuta dramatiken på plats – och det är få förunnat att kunna göra det, evenemang efter evenemang, år efter år. Faktum är, när man tänker närmare på saken, att det är just medias representanter, sportreportrarna, som har det privilegiet.

Frank Östergren – gillar sportradio.

Och när nu en av dessa trycksvärtans hjältar ska berätta om sina minnen av de olympiska spelen så är det etervågornas hjältar han porträtterar, det är spelens radiohistoria ur ett svenskt perspektiv vi får ta del av. Frank Östergren, sportjournalist, tidigare krönikör på Aftonbladet och Sportbladet, nu frilansare och bloggare på bland annat Eurosport, berättar i en specialskriven krönika för idrottsforum.org om sina tidigaste radiominnen från OS – och när minnet inte sträcker sig tillräcklig långt bakåt i tiden tar han historiska källor till hjälp. På så sätt kan historien ta sin början redan det de ökända spelen i Garmisch och Berlin 1936, varifrån vi förflyttas framåt i tiden, med nedslag i minnesvärda händelser på resans gång, i London 1948, Oslo 1952, Cortina 1956, Rom 1960. Tokyo 1964 blev de sista radiospelen.

Fundberg
vs.
Dahlén

Det började med en rapport från svenska Riksidrottsförbundet (RF), Sexualiseringen av idrottens offentliga rum, där sex svenska idrottsforskare, Birgitta Fagrell, Håkan Larsson, Kutte Jönsson, Helena Tolvhed, Eva Olofsson och Jesper Fundberg presenterade forskning och tankar kring det aktuella temat. Peter Dahlén bad oss att få recensera den, och som då och då händer, och inte bara från Dahléns penna, så blev en recension hux flux till en artikel, eller som vi gärna säger efter hög förebild, en recensionsessäreview essay.

Rapporten

Peter Dahléns har själv forskat på detta område och presenterat sina analyser, senast på det idrottshistoriska symposiet i Malmö hösten 2007. Han hade med andra ord mycket att säga med anledning av rapporten, och som vi dristade oss till att skriva i ingressen till artikeln, som publicerades i uppdatering #94 den 21 maj, blev det ”ett spännande möte mellan Dahlén och de sex forskarna, en multidisciplinär korsbefruktning som berikar såväl frågeställningen som läsarens kunskaper”.

Peter Dahlén

En av författarna, etnologen Jesper Fundberg, vars bidrag betitlas ”Idrott som orientalisk dans – sexualisering i ett postkolonialt perspektiv”, var emellertid inte nöjd med Dahléns omdömen. Fundbergs text, som för övrigt kan laddas ned gratis från RFs hemsida tillsammans med resten av rapporten, vill problematisera och ifrågasätta den bild av unga invandrarflickor som kommer fram i den svenska debatten, och mera specifikt, den sexualisering av invandrarflickors identitet som blir till verklighet i svenska medier, och som enligt Fundbergs forskning blir ett hinder för dessa flickors idrottsutövning som är större än de kulturella hinder som ligger inbäddat i de olika invandrargruppernas kulturella mönster.

Jesper Fundberg

I sin artikel ifrågasatte Dahlén denna slutsats. Kunde Fundberg på fullt allvar mena ”att forskare i så hög grad förvränger bilden av invandrarkulturer att deras diskurser kan bli lika farliga och förtryckande som de män vilka hindrar flickorna i dessa kulturer att idrotta på samma villkor som svenska flickor”. Ja, det kunde Fundberg, och det framgick av ett inlägg till redaktionen med anledning av recensionsartikeln. Detta inlägg gick till Dahlén, hans svar gick i sin tur till Fundberg, vars svar på det gick till Dahlén för en avslutande kommentar. Allt detta hände på några dagar efter förra uppdateringen, och vi har samlat ihop den ställvis irriterade debatten. Var så goda!

Pistorius vs. IAAF:
Oscar vann!

Oscar Pistorius föddes 1986 utan fibula i bägge benen, och amputerades under knäna när han var 11 månader. Tjugotvå år gammal är han världens främsta paralympiske kortdistanslöpare, innehavare av världsrekord på 100, 200 och 400 meter, och guldmedaljör på 200 och 400 och bronsmedaljör på 100 meter i Paralympics i Aten 2004. Hans tider på de olika distanserna ligger en bit över gällande ordinarie världsrekord – 1,19 sekunder över i förhållande till Usain Bolts på 100 meter, 2,26 sekunder över Michael Johnsons på 200 meter och 3,28 över dennes 400-metersrekord. Med sådana tider i kroppen ansåg sig Pistorius redo att tävla i de ordinarie olympiska spelen i Beijing 2008, och gav offentlighet åt denna ambition.


Oscar Pistorius med sina isländska Cheetah Flex-Foot


IAAF, det internationella friidrottsförbundet, som i princip har rätten att avgöra behörighet att delta i OS, reagerade snabbt och införde i mars 2007 en ny regel i sina stadgar som förbjuder ”any technical device that incorporates springs, wheels or any other element that provides a user with an advantage over another athlete not using such a device”. Man prövade därefter Pistorius’ önskan att tävla i de olympiska spelen i Beijing enligt det nya regelverket, och efter utredning fann man – till ingens förvåning – att Pistorius kolfiberproteser, de J-formade så kallade Cheetah Flex-Foot (tillverkade i Island), precis motsvarade den typ av protes/hjälpmedel som just förbjudits.

Men Oscar, som hela sitt liv kämpat för att accepteras som ”vanlig” idrottsman och att få tävla på lika villkor mot andra ”vanliga” idrottare, nöjde sig inte med IAAFs beslut. Tre veckor efter IAAFs utslag tog han ärendet vidare till idrottens skiljedomstol i Lausanne, Court of Arbitration for Sport (CAS), och i sin dom den 16 maj i år konstaterar en panel bestående av tre internationellt framstående jurister att IAAF inte på ett övertygande sätt visat att Pistorius genom sina proteser fått en fördel framför andra tävlande som inte har denna sortens protes. IAAFs beslut undanröjdes därmed, och Oscar Pistorius är fri att tävla i Beijing, om han kvalificerar sig tidsmässigt.

Tilläggas kan att domen inte är prejudicerande. Domstolen framhåller att den avser endast Oscar Pistorius och endast de proteser som var föremål för utredning och prövning i detta mål. Man utesluter inte att den tekniska utvecklingen såväl vad gäller proteser och möjligheterna att testa dem gör att IAAF på nytt kan få anledning att pröva om de eller andra proteser kan godkännas i tävlingssammanhang utanför paralympiska tävlingsmiljöer.

Vad betyder då CAS-domen för tävlingsidrotten i framtiden? Vi bad två forumet närstående forskare, rättssociologen (och idrottsforum.orgs grundare) Bo Carlsson och filosofen och regelbundne medarbetaren Kutte Jönsson att fundera kring den frågan, och i var sin kommentar analyserar de fallet Pistorius utifrån sina respektive discipliner och utgångspunkter i övrigt. Och från var sitt håll tycks båda våra kommentatorer uppskatta domstolens stöd för Oscar Pistorius och hans rätt att tävla i de ordinarie olympiska spelen i Beijing sommaren 2008.

Men vi misstänker att det finns mer att säga i denna fråga. Vi välkomnar därför fler bidrag till analysen under sommaren – skicka dem till redaktionen – så återkommer vi till frågan i första höstuppdateringen den 3 september. Vid det laget vet vi dessutom hur det gick för Oscar Pistorius i Beijing.

SVEBI 2008

SVEBI utläses Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning, och häller årligen en stor forskningskonferens vid ett svenskt lärosäte. SVEBI-mötena är tveklöst en av höjdpunkterna i den svenska idrottsvetenskapliga kalendern. I fjor ägde konferensen rum på Luleå tekniska universitet; i år är konferensen förlagd till Örebro universitet, där den äger rum den 19–20 november. Temat är Idrott – skola – samhälle, och en rad ledande svenska idrottsforskare står på programmet, däribland Tomas Peterson (plenarföreläsningen ”Idrottssamhället och samhällsidrotten”), Karin Grahn (”Flickor och pojkar i idrottens läromedel”), John Hellström (Peak Performance in Golf”), Erwin Apitzsch (”Emotionell smitta i lagidrotter”), Jan-Eric Ekberg (”Att möjliggöra lärande”), Suzanne Lundvall och Jane Meckbach (”Mind the Gap”), Leif Yttergren (”Kan vi lära av historien? Några reflektioner kring träningens tidiga historia i Sverie”) och Håkan Larsson (”plenarföreläsningen ”Idrottsdidaktiska utmaningar”).

Dessutom kan man presentera sin pågående idrottsforskning med hjälp av en poster, C- och D-studenter erbjuds presentera sina uppsatser eller projekt på samma vis, och desutom delas priset för bästa avancerade/D-nivå-uppsats ut. Om man vill komma och lyssna på alla idrottsforskare när de talar på det angivna temat och under ett par intensiva dagar helt omge sig med idrottsforskare och idrottsvetenskap måste man se till att anmäla sig senast den 1 november 2008 och betala de 1500 kronor det kostar – om man inte är SVEBI-medlem, då kostar det 1200 kronor, eller student, då kostar det bara 500. allt detta, och rätt mycket mer – inklusive hela programmet – finns att läsa i en pdf-fil som gömmer sig bakom den här länken.

Ny t-shirt i sommar?

Trogen vårt OS-tema, och väl medvetna om att de hastigt avsvalnade protesterna mot att de olympiska spelen går i Kina mera handlar om medias brist på intresse än om den faktiska kraften i motrörelsen – men samtigt på det klara med att det inte blir någon bojkott och kanske aldrig hade kunnat bli det – vill vi föreslå ett lämpligt plagg för hela sommaren, kanske, men framför allt för de två veckorna i mitten av augusti då spelen går av stapeln i Beijing. Det fungerar lika bra på stranden som i TV-soffan, det är av garanterat ekologisk bomull, och tillverkas enligt alla kända KRAV-krav. Dessutom går 4 av de 20£ (plus frakt) du får hosta upp för det till Befria Tibet-kampanjen.

Blir du intresserad? Då ska du vända dig till det progressiva engelska klädmärket Komodo (namnet kommer från Indonesien, där det är en ö med en jätteödla med samma namn, ett språk med samma namn, och en nationalpark med samma namn) som startades av en gammal engelsk hippie och backpacker 1988 som fortfarande är trogen sina ideal. Tjänstgörande redaktör går gärna omkring i en tidig och numera sliten Komodo-tröja med texten ”Sportswear for hippies” på.

Gå till Komodos internetshop och beställ en t-shirt som kostar lite mer, men säger bra mycket mer, om OS, om Kina, om dig själv.

idrottsforum.org stöds under 2008 av följande organisationer:

idrottsforum.orgs systersajter i Norden:

Redaktör Kjell E. Eriksson   |   Ansvarig utgivare Aage Radmann   |   Grundare Bo Carlsson   |   Uppdatering #95   |   2008–06–06
eXTReMe Tracker